#0636 Over overwinnaars gesproken (1)
08/06/2022

#0636 Over overwinnaars gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

37 Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

38 Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

#0636 Over overwinnaars gesproken (1)
Gods macht in en tegen Egypte heeft de kracht van Egypte gebroken. Er was geen kracht meer om Gods volk nog langer in slavernij te houden. Integendeel. Egypte was blij toen zij wegtrokken lazen we zojuist. De plagen waren Gods manier om Zijn volk uit het slavenhuis uit te leiden.

Egypte was blij toen ze vertrokken - Ze hadden zoveel plagen geleden; het land was zo volkomen verlaten na al deze toen verschrikkelijke plagen, er was zoveel verdriet in hun woningen, door de rampen die hen waren overkomen omdat ze weigerden de Israëlieten te laten gaan, dat ze eindelijk blij waren dat ze vertrokken waren, en ze waren bereid om hen te helpen dat ze ervan af zouden komen. Dit verklaart gedeeltelijk het feit dat ze bereid waren hun te geven wat ze vroegen - zelfs zilver en goud - als ze hun vertrek zo konden vergemakkelijken.

Het was geen zorgvuldig voorbereide ontsnapping of een angstige vlucht. Egypte deed het volk uitgeleide en voorzag hen van zilver en goud. Normaal gesproken zijn zilver en goud de buit na een overwinning bij een oorlog. Hier heeft het volk echter niet hoeven strijden, want de strijd was van de HEERE. Het volk Israël hoefde alleen maar de buit te ontvangen.

Hij voorzag hen ook van de nodige kracht, want hun krachten hadden ze onder het harde slavenjuk verbruikt. Daardoor was er “onder hun stammen … niemand die struikelde” (vgl. Js 5:27; Zc 12:8). Hij ondersteunde hen door Zijn aanwezigheid. Wat een geweldige God is Hij voor Zijn volk!

En zo zal het ook in de nabije toekomst zijn. Want wat is het Woord van God. Luister maar eens naar de profeet Jesaja uin 5 vers 27: Onder hen (dat is Israel) zal niemand vermoeid zijn of struikelen en in Zacharia 12 vers 8 lezen we over Jeruzalems redding: Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als God. als de Engel van de HEERE voor hun ogen.

Dat is eigenlijk wat? Dat we in Exodus al kunnen lezen hoe het in de toekomst zal gaan? Willen we de toekomst begrijpen, willen we de profeten begrijpen, willen we het boek Openbaring begrijpen dat zullen we terug moeten gaan naar de eerste boeken van Mozes. De Thora, waar we al een blauwdruk vinden van de toekomst.

“Egypte was blij” met hun vertrek omdat dit het einde van de plagen betekende. Door die plagen was er “angst” voor Gods volk “op hen gevallen”. Het land was verwoest door alle plagen. In alle huizen was verdriet over de dood van de eerstgeborene. Het was angst voor de God van dit volk. Hij had immers Zijn plagen over Egypte gebracht, die het bewijs zijn van Gods zorg voor Zijn volk. En niet minder belangrijk: Alle goden van Egypte waren op een verschrikkelijke manier te kijk gezet. Verslagen. Alle machten van het goddeloze Egypte bleken om zomaar eens te zeggen drekgoden te zijn.

En ook daarin zien we een vooruitblik in de toekomst. Ook alle goden, ook alle machten en alles wat zich tegen JHWH verzet, zal in de toekomst te kijk worden gezet. De tegenstand en de Tegenstander zal totaal gedesillusioneerd en verslagen zijn. En geen toekomst meer hebben. Einde verhaal. Als dat geen zegen is.

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

https://www.youtube.com/watch?v=OjRJDT-EtiI

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב