#0632 Over de Eersteling gesproken
31/05/2022

#0632 Over de Eersteling gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

Hij trof alle eerstgeborenen in hun land,
de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht.

#0632 Over de Eersteling gesproken
Um mag het best weten. We denken nu al ruim 8 weken elke werkdag met elkaar na over Psalm 105. En soms denk ik bij mijzelf: Schiet toch eens een beetje op. Er zijn nog veel meer Psalmen en naast het Psalmenboek zijn er nog veel meer rijke woorden van de Heere God te overdenken.

Maar weet u, het Woord van God is zo onvoorstelbaar rijk en soms vind je gewoon weer zo’n diamantje in Gods schatkist. Zo ook vandaag. De tekst die we zojuist lazen hebben we al een paar keer besproken en ik had mij voorgenomen om de volgende tekst met u te bespreken.

Tot ik mij bedacht en de tekst nog eens op me liet inwerken. Want wat staat er nu werkelijk en wat wordt er mee bedoelt? Hij trof alle eerstgeborenen in hun land,
de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht.

Met name met betrekking tot het tweede gedeelte van de tekst: Hij trof de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht? Begrijp u het?

Toen ik echter de Hebreeuwse tekst er bij pakte begreep ik dat er helemaal niet over de eerste vruichten gesproken te worden, maar over de Eersteling, ‘Rishiet’ in het Hebreeuws. En dat woord komen we in het gebin van de Bijbel al tegen. Het zijn nota bene de eerste woorden van de Bijbel. ‘In het begin’ Be-reshit.

En we kunnen ons allemaal misschien wel de woorden van Johannes herinneren: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

De Eersteling is onze Messias, de Aleph, Die de Voortrekker is van Zijn volk; Degene Die over Zichzelf heeft gezegd: ‘Ik ben de Aleph א en Ik ben de Taw ת ,de Eerste en de Laatste (Openbaringen 22:13); Aleph א is de eerste letter van het Hebreeuwse Alephbeth en betekent Eersteling, Koploper, Voortrekker en staat voor God Zelf en de Taw ת betekent teken, kruisteken.

Wat zei Hij dus eigenlijk cryptisch met deze woorden? Ik ben God en Ik heb mezelf overgegeven aan het kruis voor jullie. Hoe diepzinnig!

Toen Jezus opstond uit de dood was het niet zomaar een zondagochtend. Het was de ochtend van het Eerstelingenfeest, dat is het 3e feest op Gods Kalender. Op deze ochtend worden de eerstelingen van de allereerste oogst van het seizoen (de gerst) voor God in de tempel als een beweegoffer gebracht. De Bijbel beschrijft dat Jezus de Eersteling was van hen die gestorven waren. Dat wijst dus op een oogst. Hij werd die ochtend voor God bewogen in de Hemelse tempel, precies op het moment dat de aardse hogepriester de gerstoogst in de tempel in Jeruzalem bewoog. Dat was de reden dat Maria Hem op de vroege morgen nog niet mocht aanraken. Jezus zei dat Hij eerst (die ochtend) naar Zijn Vader moest gaan. Thomas mocht Hem daarom een week later wel aanraken.

Door de eerstelingen van de oogst aan God terug te geven, werd de hele oogst geheiligd. Jezus was de Eersteling van een hele grote oogst en door Hem zijn gelovigen in Jezus Christus ook geheiligd voor de grote dag die nog gaat komen aan het eind van de oogst.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

https://www.youtube.com/watch?v=pX9bllb9kJ0

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב