Op initiatief van Jack van der Tang uit Den Haag vindt er op 3 en 4 juli een Bijbels congres in Den Haag plaats. Het congres wordt georganiseerd door diverse organisaties, waaronder Christenen voor Israël. Doel is een decreet te overhandigen aan het Internationaal Gerechtshof.

De live stream kunt u via deze link bekijken: https://www.youtube.com/@TheTrial2024

Het decreet zal ondertekend worden door diverse (inter)nationale leiders en alle aanwezigen op het congres. Het gaat in het decreet om de ‘eigendomsvraag’ met betrekking tot Oost-Jeruzalem en het hartland (Judea en Samaria), zoals door de VN voorgelegd aan het gerechtshof. Van der Tang: “We zien dat de wereldwijde juridische strijd om Israël in Den Haag plaatsvindt. Er heerst veel verdeeldheid, ook binnen de kerken. Maar wat zegt de Bijbel en moet dat voor ons niet leidend zijn?

In Joël 3:1-2 lezen we: “Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.”

Lees het hele artikel over The Trial 2024 hier.

EN / NL/ עב