Op initiatief van Jack van der Tang uit Den Haag vindt er op 3 en 4 juli een Bijbels congres in Den Haag plaats. Het congres wordt georganiseerd door diverse organisaties, waaronder Christenen voor Israël. Doel is een decreet te overhandigen aan het Internationaal Gerechtshof.

 

Het decreet zal ondertekend worden door diverse (inter)nationale leiders en alle aanwezigen op het congres. Het gaat in het decreet om de ‘eigendomsvraag’ met betrekking tot Oost-Jeruzalem en het hartland (Judea en Samaria), zoals door de VN voorgelegd aan het gerechtshof. Van der Tang: “We zien dat de wereldwijde juridische strijd om Israël in Den Haag plaatsvindt. Er heerst veel verdeeldheid, ook binnen de kerken. Maar wat zegt de Bijbel en moet dat voor ons niet leidend zijn? In Joël 3:1-2 lezen we: “Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.”

“De situatie zoals hier beschreven door Joël is actueler dan ooit. Als gelovigen willen we het Bijbelse geluid laten horen tegenover het gerechtshof. We zijn geroepen de Bijbelse waarheid te spreken in de hoofdstad van ‘vrede en recht’. En het gerechtshof kan elk moment met een uitspraak komen, vandaar deze timing.” Tijdens het congres zijn er diverse (inter)nationale sprekers, en is er tijd voor gebed en muziek.

Wat wil je bereiken met het congres? Waarom is daarvoor een decreet nodig? En wat staat er in het decreet.

Dat we spreken over een decreet, is gebaseerd op basis van Esther 8 vers 8.

Het event zal bestaan uit twee delen. De eerste dag zal in het teken staan van het land en de 2e dag zal het decreet centraal staan. Er zijn vele (inter) nationale sprekers, gebed, muziek.

Uit allerlei delen van de wereld komen er bezoekers die dankbaar zijn om hier in Den Haag te staan voor een bijbels geluid, maar ook om te staan voor hun eigen land. Want Joel leert dat elk land wordt geoordeeld door de Here God en zij komen hier om te pleiten voor hun land als dat land besluit om Jeruzalem en het hartland te ontkennen als zijnde niet Joods.

Een unieke gebeurtenis die maar één keer wordt georganiseerd. Iedereen is uitgenodigd.

Het wordt georganiseerd in het World Forum.


Datum: 22-05-2024

Auteur: CVI

Afbeelding: worldforum theater

Voor meer informatie, zie de website: www.thetrial2024.org

 

EN / NL/ עב