Titus – Inleiding

Titus – Inleiding

Paulus de Apostel schreef deze brief aan Titus rond 64 na Christus, na zijn eerste vrijlating uit de Romeinse gevangenis. Hij schreef dit tussen zijn twee brieven Timoteüs, in de tweede waarvan Paulus zijn laatste woorden sprak vanuit de gevangenis voor zijn spoedig...
EN / NL/ עב