De sabbat is ook profetisch

De sabbat is ook profetisch

We spreken en onderwijzen vaak over de jaarlijkse “Feesten van de HEER”, zoals gegeven in  Lev 23, omdat ze allemaal profetisch zijn, wijzend op en kijkend naar hun vervulling in het verlossingsplan, gericht op de Messias en op het volk en de natie...
Messiasbelijdende Joden vieren de shabbat

Messiasbelijdende Joden vieren de shabbat

Hoe denken Messiasbelijdende Joden over het vieren van de shabbat? Dat is één van de vragen die Richard Harvey behandelt in het hoofdstuk ‘De Thora in de praktijk’ van zijn dissertatie. Diverse toonaangevende denkers passeren de revue. Hun opvattingen blijken heel...
EN / NL/ עב