Een vergelijkbaar patroon – snelle toename van infecties tot een piek in de zesde week en afname vanaf de achtste week – komt overal voor, ongeacht het responsbeleid

Het volgende is de tekst van een studie van prof. Isaac Ben-Israel, voor het eerst gepubliceerd op 16 april 2020. (Ben-Israel besprak zijn onderzoek op de Israëlische tv op 13 april en zei dat eenvoudige statistieken aantonen dat de verspreiding van het coronavirus afneemt tot bijna nul na 70 dagenongeacht waar het toeslaat, en welke maatregelen overheden ook nemen om het te proberen te dwarsbomen.)

Het volgende artikel is bedoeld om de ontwikkeling van de coronavirusziekte in Israël sinds de aanvang 56 dagen geleden (8 weken) te onderzoeken.

Het blijkt dat de piek van de verspreiding van het virus nu ongeveer twee weken achter de rug is en waarschijnlijk binnen twee weken zal verdwijnen.

Uit onze analyse blijkt dat dit een constant patroon is voor alle landen. Verrassend genoeg komt dit patroon veel voor zowel in landen die een totale lockdown hebben ingevoerd met als gevolg verlamming van de economie, als in landen die een veel soepeler beleid hebben gevoerd en in een normaal leven zijn blijven leiden.

De gegevens geven aan dat het lockdown-beleid binnen een paar dagen kan worden stopgezet en kan worden vervangen door een beleid van gematigde sociale afstand.

Gegevens
Er is een nieuw concept ons leven binnengekomen: exponentiële groei, dat wil zeggen een geometrische groei van toename. Als het coronavirus zich inderdaad volgens exponentiële groei heeft verspreid, dan zou Israël om de paar dagen een verdubbeling van het aantal patiënten hebben gezien. In wezen zouden de meldingen van aanvullende nieuw geïnfecteerde personen in een versneld tempo hebben moeten toenemen. Gebeurt dit in werkelijkheid? De volgende studie zal deze vraag onderzoeken.

Vanaf vandaag, de 56e dag sinds de eerste patiënt in Israël werd ontdekt, is het aantal bekende patiënten gestegen van 1 op 20 februari tot 12.758 op 16 april. [Voor Nederland geldt: vanaf 27 februari toen de eerste besmetting in Nederland werd gemeld is het aantal positief geteste patiënten gestegen tot 33.405 op 20 april (de 53e dag). Red. RI] Is de stijging echt exponentieel geweest?

De volgende grafiek geeft een beschrijving van de dagelijkse toename van het aantal nieuwe patiënten in Israël (de horizontale as is de tijdlijn in dagen sinds de eerste patiënt werd ontdekt). Zelfs iemand die geen wiskundige achtergrond heeft, kan uit de grafiek aflezen dat het aantal patiënten per dag niet constant toeneemt en dat de groei dus niet exponentieel is.

Bovenstaande grafiek laat zien dat de toename van nieuwe patiënten per dag een piek bereikte (rond dag 41) tot ongeveer 700 meer patiënten per dag, en sindsdien begint te vervagen.

De tijd die nodig is om het aantal patiënten te verdubbelen, is gedaald van 2-4 dagen aan het begin tot zo’n 30 dagen vandaag en dit blijft afnemen (zie de volgende grafiek):

Een andere manier om naar de afname van de ziekte te kijken, is door te kijken naar de dagelijkse nieuwe meldingen in verhouding tot het totale aantal gemelde infecties, dat wil zeggen het percentage nieuw gemelde infecties per dag. De volgende grafieken laten dit zien:

Samenvattend tot dusver: in de eerste 4-5 weken sinds de ziekte in Israël [en in Nederland. Red. RI] werd ontdekt, was er inderdaad een exponentiële toename van bevestigde infecties, maar begon deze sindsdien af te vlakken.

Het dagelijks aantal nieuwe patiënten bereikte ongeveer zes weken nadat de ziekte was ontdekt een piek en is sindsdien voortdurend afgenomen.

Wereldwijde vergelijking
Dit fenomeen komt opvallend veel voor in vrijwel elk land ter wereld. Zelfs in de Verenigde Staten, terwijl de aantallen daar aanzienlijk groter zijn (met een totale bevolking van bijna 330 miljoen), is hetzelfde patroon van achteruitgang duidelijk zichtbaar (mijn dank gaat uit naar mijn vriend Ronnie (Aaron) Yifrah voor de volgende grafieken):

In Israël zijn de absolute aantallen kleiner, maar het fenomeen is vergelijkbaar:

Dit patroon is niet uniek voor Israël of de Verenigde Staten en vertegenwoordigt inderdaad een wereldwijd fenomeen dat wordt weerspiegeld in de volgende grafiek die het dagelijkse aantal nieuwe meldingen wereldwijd weergeeft (voor landen die nauwkeurige gegevens hebben gepubliceerd):

Het is interessant om op te merken dat dit patroon, met name het begin van de snelle toename van het dagelijkse aantal nieuwe patiënten en de daling die volgde, wordt gedeeld door alle landen ongeacht de significant verschillende genomen maatregelen.

Dit wordt gedemonstreerd in de volgende grafieken dat zowel de situatie in Italië, een land dat een volledige lockdown oplegde, illustreert als dat van Zweden waar men door het soepele beleid geen enkele vorm van lockdown heeft ingevoerd:

 

Met de bovengenoemde informatie kunnen we nu terugkeren naar de oorspronkelijke vraag: is het coronavirus zich exponentieel blijven verspreiden?

Bij zorgvuldige afweging is het antwoord simpelweg negatief. De verspreiding van het virus begint exponentieel, maar blijft matig en verdwijnt uiteindelijk na ongeveer 8 weken sinds de uitbraak ervan.

Analyse
Gezien de gegevens is het absoluut noodzakelijk om verder uit te werken wat de oorzaak is van de afname van het aantal nieuwe infecties.

Sommigen zullen beweren dat de afname van het aantal extra patiënten per dag het gevolg is van de strenge lockdown die is opgelegd door de overheid en de gezondheidsautoriteiten. Kijkend naar de gegevens van verschillende landen over de hele wereld werpt dit een groot vraagteken op voor die verklaring.

Het blijkt dat een vergelijkbaar patroon – snelle toename van infecties die een piek bereikt in de zesde week en afneemt vanaf de achtste week – gebruikelijk is voor alle landen waar de ziekte werd ontdekt, ongeacht hun responsbeleid: sommigen legden een zware en onmiddellijke lockdown op die niet alleen ‘social distancing’ en ‘crowding’ omvatte, maar ook het lamleggen van de economie (zoals Israël); sommigen ‘negeerden’ de infectie en bleven een bijna normaal leven leiden (zoals Taiwan, Korea of Zweden), en sommigen voerden aanvankelijk een soepel beleid, maar kwamen daar al snel op terug en gingen over op een volledige lockdown (zoals Italië of de staat New York). Niettemin, de gegevens vertonen vergelijkbare tijdconstanten tussen al deze landen met betrekking tot de aanvankelijke snelle groei en de afname van de ziekte.

Onze berekeningen laten bijvoorbeeld zien dat het patroon van de dagelijkse nieuwe infecties als percentage van het geaccumuleerde aantal infecties (wekelijks gemiddeld) voor elk land de norm is. Bijzonder genoeg bedroeg dit percentage in de eerste fase van de verspreiding ongeveer 30%, daalde na 6 weken tot een niveau van minder dan 10% en bereikte het uiteindelijk een week later minder dan 5%.

(Ik wil mijn dank betuigen aan professor Zvi Ziegler van de Technion, die mij zijn berekeningen en analyse heeft gestuurd met betrekking tot het wekelijkse gemiddelde infectiepercentage in Israël en in twintig andere landen.)

Dit fenomeen wordt geïllustreerd in de volgende grafiek voor geselecteerde landen:

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een lockdown-beleid met een economische lamlegging door het volledige of gedeeltelijke terugbrengen van personeel (zoals Israël, waar bijna 85% van het personeelsbestand werd gesloten dat 100 miljard shekel per maand kost), en beleid van social distancing (bv. het verbieden van grote menigten, afstand houden tussen mensen, enz.).

Zeker, een volledige lockdown vermindert de verspreiding van het virus. Zoals uit de bovenstaande gegevens blijkt, is er echter een duidelijke vergelijkbare daling van het besmettingspercentage, zelfs in landen die geen volledige stopzetting hebben afgedwongen. Verder onderzoek moet worden gedaan om de onderliggende reden achter deze waarneming te begrijpen.

Conclusie
Strenge lockdown heeft enkele negatieve gevolgen. Het onmiddellijke resultaat is een stijging van de werkloosheid en een daling van het BBP (in Israël wordt geschat dat elke maand van lockdown het BBP met 8% verlaagt). Dit zal uiteindelijk leiden tot een toename van armoede en tot het verlies van mensenlevens door andere ziekten.

Aangezien uit het bewijsmateriaal blijkt dat de ziekte Corona afneemt, zelfs zonder een volledige lockdown, is het raadzaam het huidige beleid te keren en de blokkering op te heffen. Tegelijkertijd is het raadzaam om door te gaan met goedkope maatregelen, zoals het dragen van maskers, het uitbreiden van tests voor specifieke bevolkingsgroepen en het verbieden van massabijeenkomsten.

Daarom raden we aan om de deelname aan het personeelsbestand te verhogen tot 50% op de dag na Pesach (of de volgende zondag op 19 april). Vervolgens zou het in de volgende 1-2 weken moeten toenemen tot 100% deelname aan de beroepsbevolking, afgezien van een beperkt aantal gebieden met hoge besmetting waar het aantal besmetting zal regelmatig worden beoordeeld. Een verlichting van deze beperkingen in deze afgebakende gebieden is afhankelijk van een daling van het groeitempo tot minder dan 5 procent.

Het is van cruciaal belang om de knelpunten weg te nemen die de uitbreiding van testen tot 20.000 – 30.000 per dag verhindert en om te focussen op het aanschaffen van medische wattenstaven, testkits en -middelen (ook van lokale productie). De afname van de groei van het coronavirus in het algemeen, en patiënten met kritieke aandoeningen in het bijzonder, verkleint de kans dat Israël de nationaal brede overbelasting op IC’s zal ondergaan die de gezondheidsstelsels van Italië, Spanje en New York hebben ervaren. De gezondheidsstelsels van deze laatstgenoemde landen konden – geconfronteerd met de hoge aantallen geïnfecteerden – de plotselinge toestroom van patiënten gewoonweg niet aan. Dat gezegd hebbende, zou Israël een tekort aan ventilatoren kunnen krijgen. Hoewel dit nog niet is gebeurd, is het cruciaal om te focussen op het dichten van de kloof.

Lees ook “Beëindig alle beperkingen, ze waren niet nodig,” zeggen onderzoekers van de Hebrew University

______________________________
Bronvermelding
Auteur: prof. Isaac Ben-Israel
Datum: 19 april 2020
Website: www.timesofisrael.com
Afbeeldingen:
– Kop: https://www.scientificanimations.com/coronavirus-symptoms-and-prevention-explained-through-medical-animation/
– grafieken: prof. Isaac Ben-Israel, prof. Zvi Ziegler van de Technion, Aaron Yifrah
______________________________

 

EN / NL/ עב