Zowel de liefde voor het volk Israël als het bestuderen van de Bijbel en daarbij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis dan wel intentie ervan te komen, is Debby – voluit Debora – door haar grootvader bewust als de spreekwoordelijke fakkel doorgegeven. Naast haar gezin, dat inmiddels volwassen en uitgevlogen is, is het al zo’n 30 jaar haar grootste passie in het leven.

Debby ziet Bijbelstudie als een intrigerende en oneindige ontdekkingsreis in Gods schatkamers, die het geloofsleven en het getuigenis van een gelovige in Jezus, zowel Jood als niet-Jood, verrijkt en verruimd. “Het stelt ons allemaal in staat een antwoord te geven voor de hoop die in ons is. Feit is, Gods Woord zit zo vol rijkdom dat je je schatrijk voelt en als zodanig ook mag beschouwen wanneer je weer een stukje ervan wordt toevertrouwd.” aldus Debby. Daar gaat, volgens haar, je hart echt sneller van kloppen en je liefde voor de Verlosser van groeien.

Zij heeft in haar jonge jaren enige tijd in Israël mogen wonen en werken op een kibbutz en bij Christ Church Guesthouse Jeruzalem wat haar tot een bevlogen ‘ambassadeur’ van het Heilige Land heeft gemaakt.

Onderwerpen waarin Debby graag onderwijs geeft zijn:

 • Bijbelse Feesten: Gods plan met Israël en de volken
 • Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament
 • Vreemde uitspraken in de Bijbel
 • Oude (Eerste) Testamentische personen die door hun leven een voorschaduw van de Messias zijn, denk bv aan Jozef, David, Jona, Mordechai & Esther
 • de gelijkenissen, vanuit Joods denken
 • gematria; de rol die getallen in de Bijbel spelen

Debby is getrouwd en woont met haar man in Castricum alwaar zij Bijbelleraar is binnen de Evangeliegemeente Castricum. Ze is gezegend met een zoon, dochter en schoonzoon. Zij heeft tussen 1993-’94 in Israël gewoond en gewerkt waar zij ook Dwight Pryor heeft mogen ontmoeten. Tussen 1995-2001 heeft zij in Californië gewoond waar zij o.a. ordained senior pastor was bij een ‘Hebrew roots’ teaching/training centrum c.q. gemeente. Tevens was zij leider in de Messiaanse gemeente Beth Shalom waar René Bloch (Israel’s Hope) nog altijd rabbi is. Eenmaal terug in Nederland, is Debby jarenlang als docent Engels werkzaam geweest, maar richt zich nu weer op de bediening die zij van de Heer heeft mogen ontvangen.

Wilt u Debby uitnodigen voor een spreekbeurt of seminar, neem dan contact op met de redactie van Radio Israel.

 

Wetenschappelijke instituten waar Debby haar onderwijs heeft genoten:

Delen
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •