Zowel de liefde voor het volk Israël als het bestuderen van de Bijbel en daarbij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis dan wel intentie ervan te komen, is Debby – voluit Debora – door haar grootvader bewust als de spreekwoordelijke fakkel doorgegeven. Naast haar gezin, dat inmiddels volwassen en uitgevlogen is, is het all ruim 30 jaar haar grootste passie in het leven.

Debby is in de VS verordineerd pastor en gecertificeerd Bijbelleraar*. Zij ziet Bijbelstudie als een intrigerende en oneindige ontdekkingsreis in Gods schatkamers, die het geloofsleven en het getuigenis van een gelovige in Jezus, zowel Jood als niet-Jood, versterkt, verrijkt en verruimd. Daar maakt ze u ook in het programma ‘Onder de vijgenboom’ graag deelgenoot van.

Thema’s en onderwerpen waarin Debby onderwijs geeft zijn:

  • de Bijbelse Feesten: Gods plan met Israël en de volken
  • Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament
  • Moeilijke uitspraken in de Bijbel
  • Oude (Eerste) Testamentische personen die door hun leven een voorschaduw van de Messias zijn, denk bv aan Jozef, David, Jona, Mordechai & Esther
  • de gelijkenissen, vanuit Joods denken
  • gematria; de rol die getallen in de Bijbel spelen

Debby is getrouwd en woont met haar man in Castricum. Ze is gezegend met een zoon, dochter en schoonzoon. Zij heeft tussen 1993-’94 in Israël gewoond en gewerkt. Haar ontmoeting aldaar met Dwight Pryor was de aanzet voor al haar verdere Bijbelstudie vanuit de Joodse context.
Tussen 1995-2001 heeft zij in Californië gewoond waar zij o.a. ordained senior pastor werd bij een ‘Hebrew roots’ teaching/training centrum c.q. gemeente. Tevens was zij leider in de Messiaanse gemeente Beth Shalom waar René Bloch (Israel’s Hope) nog altijd rabbi is.
Terug in Nederland heeft Debby lang als docent Engels voor de klas gestaan. Nu richt zij zich van harte weer op de bediening die zij van de Heer heeft mogen ontvangen. Vanaf september 2019 presenteert zij het Bijbelstudieprogramma ‘Onder de vijgenboom”, wat zij met veel verve doet.

Mocht u Debby willen uitnodigen voor een spreekbeurt, neem dan contact met haar op via het contactformulier.

Wetenschappelijke instituten waar Debby haar onderwijs heeft genoten:

EN / NL