Zowel de liefde voor Israël als het bestuderen van de Bijbel en daarbij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis dan wel intentie ervan te komen, is Debby – voluit Debora – al jong door haar grootvader bewust als de spreekwoordelijke fakkel doorgegeven. Naast haar gezin, dat inmiddels volwassen en uitgevlogen is, is dit al 30+ jaar haar grootste passie in het leven.

Het bestuderen van de Bijbel vanuit de Joodse achtergrond en tradities heeft haar al jong gegrepen; voor haar is dit als een intrigerende en oneindige ontdekkingsreis in Gods schatkamers waar haar hart sneller van gaat kloppen. Het heeft haar geloofsleven en getuigenis van Jezus in de loop der jaren meer en meer versterkt, verrijkt en verruimd. Daar maakt ze u ook in het programma ‘Onder de vijgenboom’ graag deelgenoot van. Thema’s en onderwerpen zijn o.a.:

  • de Bijbelse Feesten: Gods meesterplan met Israël en de volken
  • de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament
  • de boeken van de profeten
  • moeilijke uitspraken van Jezus
  • de rol van vrouwen in de Bijbel
  • Oude (Eerste) Testamentische personen zoals Jozef, David, Jona, Mordechai & Esther
  • de Psalmen en gelijkenissen vanuit het Joodse denken
Levensloop

Tussen 1993-’94 heeft zij in Israël gewoond en gewerkt. Haar ontmoeting met Dr. Dwight Pryor* aldaar zette haar verder op het spoor van Bijbelstudie doen vanuit de Joodse context op wetenschappelijk niveau met het hart van een herder. Tussen 1995-2001 heeft zij in Californië gewoond waar zij direct na aankomst kwam te studeren bij CSBR** o.l.v. Dr. William Bean, verbonden met JSSR***. In 1996 werd zij aangesteld als ordained senior pastor bij een ‘Hebrew roots’ teaching/training centrum c.q. gemeente. Tevens heeft zij gediend als een leider in de Messiaanse gemeente Beth Shalom waar René Bloch (Israel’s Hope) nog altijd rabbi is.

In 2001 keerde zij met haar gezin terug naar Hollandse bodem. Debby woont nu met haar echtgenoot in een dorp aan de kust van Noord-Holland. In Nederland heeft zij tot 2018 als docent Engels voor de klas gestaan. Sinds 2019 richt zij zich weer vol overgave op de andere bediening waar de Here haar voor heeft vrij gezet, namelijk als Bijbelleraar. Zij wordt erkend als zodanig en gewaardeerd voor de verhelderende wijze, de bijzondere diepgang en gebalanceerde toepassing van een Joodse benadering waarmee zij Gods Woord onderwijst.

Spreekbeurten en seminars

Los van haar bijdrage aan Radio Israel als presentator, verzorgt Debby ook spreekbeurten, studies en (online) seminars. Om haar uit te nodigen kunt u uw verzoek e-mailen naar info@radioisrael.nl. Uw verzoek kunt u indienen via het contactformulier, of ga naar www.onderdevijgenboom.nl voor meer informatie

 

EN / NL/ עב