Door:Yair Strijker

Gebedsoproep:

Shalom,

Donderdag en vrijdag wordt er in het Vresedpaleis te Den Haag een hoorzitting gehouden over de vraag of Israel genocide pleegt op de Gazanen. Zuid Afrika (w.s. in samenspraak met de Palestijnse Autoriteit) heeft het voorstel ingediend. Een land als Turkije; mensen zoals de Engelse Jeremy Corbyn en een hele kudde aan antisemieten wereldwijd scharen zich achter de aanklacht tegen Israel. Meer dan driekwart van de 193 leden van de VN zijn voor een ‘staakt het vuren’ en daarnaast steunen de meeste van die landen direkt of indirekt de doelen van hamas. U weet het vast wel: de vernietiging van de Staat Israel. In 1988 stelde hamas een handvest op; wat zij nastreven is een volledig onder de islam bestaand Palestina, van de ‘river to the sea’. Om dit te bereiken zullen de Joden moeten vertrekken of anders worden vermoord, ook Joden buiten Israel zijn doelwit. In het islamstaatje zullen mensen niet vrij kunnen leven zoals bijvoorbeeld de Westerse mensen. Er zal, zoals in alle islamlanden, een strak religieus regime zijn waarbij vrouwen en minderheden in die landen amper vrijheden hebben.

De uitspraak van het ICJ (International Court of Justice) in het Haagse Vredespaleis kan overigens nog vele maanden op zich laten wachten. Helaas weten we dat de meerderheid van de ICJ juristen anti Israel zijn en dat komt vooral door de achterban van de landen waar zij vandaan komen.

Een team van Israelische juristen is sinds woensdag aanwezig in Nederland en staat in de startblokken om Israel te verdedigen. Laten we bidden dat er een rechtvaardige uitspraak komt en dat Israel, in geval van een veroordeling, zal blijven klagen en de ‘onrechtvaardige rechters’ zal blijven nalopen totdat haar recht wordt gedaan.’

De term genocide is in 1944 door een joodse rechter, Rafael Lemkin, geintroduceerd. Dit n.a.v. de Shoa.
De definitie zoals aangenomen door de VN in 1948: gerichte criminele acties, die bedoeld zijn om in zijn geheel, of gedeeltelijk een nationale, etnische, racistische of religieuze groep te vernietigen. Pleegt Israel zulke misdaden? En dat terwijl Israël zichzelf juist verdedigt tegen vijanden die de Joodse staat en het Joodse volk willen vernietigen? De gruwelijke wijze waarop Israëlische baby’s, kinderen, (jonge) mannen, (zwangere) vrouwen en ouderen op 7 oktober werden vermoord is daar helaas een goed voorbeeld van. Als steunbetuiging voor deze terroristische aanval van 7 oktober klinken tijdens demonstraties wereldwijd oproepen tot genocide op alle Israëli’s.

We weten dat er nog steeds 136 Israeliers onder erbarmelijke omstandigheden al bijna 100 dagen opgesloten zijn in Gaza, waarbij de vrouwen stelselmatig seksueel misbruikt worden, dit weten we van degenen die zijn vrijgelaten. De stilte hierover bij de meeste regeringen ter wereld is ten hemel schreiend. Daarnaast heeft hamas het goed voor elkaar gekregen om via universiteiten wereldwijd en tijdens grote sportevementen de aandacht voor Gaza op te eisen. Miljarden worden besteed aan de mediamanipulatie.

Ja, het is zo dat Israel gezworen heeft hamas te vernietigen. Is dat genocide? Dat er boude opmerkingen zijn gemaakt door enkele ministers die Gaza liever leeg zien lopen dan dat er een haatdragende bevolking blijft bestaan is niet per definitie genocide. Wanneer Wilders zegt: ‘minder Marokanen,’ is dat een oproep tot genocide? Hooggeplaatste sprekers moeten verwerpelijke uitspraken vermijden en uiteraard extra op hun woorden letten, maar er is ook verschil in wat iemand zegt en hoe dit wordt opgepakt alsmede of dit werkelijk ten uitvoer wordt gebracht. De nazi’s vermoordden naast 4.5 miljoen volwassen Joden ook doelgericht 1.5 miljoen kleine kinderen! De terreurorganisatie hamas zegt dat er nog meer ‘7 oktobers’ zullen komen en hebben er tot nog toe één uitgevoerd, volgens hen met succes. Israel daarentegen raakt doelen zeer zorgvuldig: alleen daar waar terroristen zich ophouden en waar tunnels en commandocentra van hamas zijn. Helaas zijn dat er talloze en gaan er daardoor veel gebouwen plat. Israel heeft niet tot doel de Gazanen te vermoorden, wel de hamasgazanen, wiens ideologie vergiftigd is. Bovendien is het een feit dat Israel de vrede zoekt met de Arabische buren en ook de zgn. Palestijnen*: Camp David (1978) Madrid (1991-1993) Oslo, (1995). (* Palestijnen waren niet alleen Arabieren maar ook Joden en Christenen waren Palestijn!). De originele Palestijnse vlag was een vlag met een Davidsster, een typisch Joods symbool dat door koning David bedacht is, duizend jaar voor Christus.

Ook de zogenaamd vriendelijke Machmoed Abbas (Shoa ontkenner) van de fatachpartij steunt het terrorisme tegen Israel en heeft 7 oktober niet veroordeeld! Als Israel de militaire actie nu beeindigt voordat hamas is vernietigd dan begint over een x periode de ellende helemaal weer van voren af aan! Israel heeft het gevaarlijke getreiter al veel te lang over zijn kant laten gaan, het kan echt niet langer zo.

Zuid Afrika’s claim van genocide berust enkel op hun idee dat Israel van plan zou zijn om genocide te plegen op de Gazaanse bevolking, maar daar is geen enkele grond voor. We houden desalnietmin ons hart vast hoe de wereld dit gaat beoordelen. Zijn we dan heel dicht bij het einde van de tijd gekomen waarin alle volkeren tegen Israel zullen optrekken? Niet Israel maar hamas en fatach zouden in het strafbankje moeten zitten. Bid dat de rechters rechtvaardig zullen zijn en zoals Bileam Israel zullen zegenen in plaats van vervloeken!

EN / NL/ עב