Veel christenen reageren op zijn zachtst gezegd verontwaardigd op de nieuwe beperkingen waar kerken vanaf deze week mee worden geconfronteerd. Na overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie) namelijk besloten dat kerken maximaal dertig bezoekers mogen ontvangen. Ook mag er niet meer gezongen worden. We zetten in dit artikel reacties van christelijk Nederland op een rijtje.

Gert-Jan Segers, leider ChristenUnie: De afspraken die minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van de kerken vandaag hebben gemaakt, zijn een forse en pijnlijke ingreep in de vrijheden die kerken tot nu toe hebben gehad. Wij begrijpen natuurlijk dat het oplaaien van het coronavirus opnieuw van ons vraagt om verantwoordelijkheid te tonen. Maar wat mij betreft doen de afspraken geen recht aan de manier waarop het overgrote deel van de kerken zich verantwoordelijk hebben getoond in de coronacrisis en veiligheidsmaatregelen in acht hebben genomen. Het kerkelijk leven valt of staat met de persoonlijke ontmoeting. Waar lokaal maatwerk mogelijk is voor theaters en andere culturele instellingen, moet er ook voor kerken ruimte blijven om maatwerk te leveren. Het zou daarom goed zijn als minister Grapperhaus nog deze week in vervolgoverleg met de kerken ruimte zoekt voor maatwerk.

Kees van der Staaij, leider SGP: Geschrokken van deze uitkomst. Dit gaat wel heel erg ver en biedt geen enkele ruimte voor maatwerk. Heb het gevoel dat de koers hier meer wordt bepaald door commotie dan door rijp beraad.

Roelof Bisschop, Kamerlid SGP: Die ‘30 aanwezigen-regel’ voor kerken is nergens op gebaseerd. Is wel uiterst effectief om vertrouwen in coronabeleid van de overheid om zeep te helpen. Misschien tijd dat de kerken hun eigenstandige verantwoordelijkheid hernemen?

Arnold Huijgen, hoogleraar: Kerken terug naar 30 aanwezigen per dienst? Volstrekt overtrokken, ongeloofwaardige overreactie, niet gebaseerd op feiten maar op de onderbuik van de T (De Telegraaf, red.). Hoe de overheid draagvlak verspeelt bij mensen die alles hebben gedaan om besmettingen terug te dringen. Overheid is blij dat kerken ‘vrijwillig’ naar max 30 gaan, maar respecteert de vrijheid van godsdienst en zal niet handhaven. Ik zeg niet: luister niet naar de overheid. Maar wel: hoor dat overheid zegt dat er nog steeds ruimte is om zelf afweging te maken. Blijf zelf nadenken.

Ik zeg niet: luister niet naar de overheid. Maar wel: hoor dat overheid zegt dat er nog steeds ruimte is om zelf afweging te maken. Blijf zelf nadenken.

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda: In Gouda mogen nu maximaal 250 mensen naar theater. Dankzij minister Grapperhaus moet de langste kerk van Nederland (1.500 zitplaatsen) echter naar 30 bezoekers op zondag. Doordeweeks 300 (museum) en bij concerten 250 (culturele ontheffing).

Dr. Marten Visser: Nu vraagt CIO (een overlegclubje zonder bevoegdheden) de kerken opeens terug te gaan naar 30 mensen en niet te zingen. Bijna geen besmettingen bekend in kerken. Koren mogen, met inachtnemen 1,5 meter en ventilatie, gewoon zingen. Ik hoop dat kerken niet luisteren.

Hendrik Wakker: Kerk in Staphorst biedt normaal plaats aan 2.300 bezoekers: ontvangt nu 600 bezoekers. Carré biedt normaal plaats aan 1.750 bezoekers, ontvangt nu zo’n 450/500 bezoekers. Waar blijft de publieke verontwaardiging over Carré?

Laurens Sok: Nergens heb ik in de afgelopen tijd zoveel discipline gezien dan bij kerken. De 1,5 meter regels worden streng gehandhaafd, looproutes zijn uitgezet en er is een helder uitnodigingsbeleid. Beleid op basis van één voorbeeld is zwak en niet eens terecht. En maatwerk kan! Er worden uitzonderingsmaatregelen genomen. Dat maakt bovenstaande beslissing ook zo dubieus en oneerlijk. De overheid is er ook voor om iedereen gelijk te behandelen en polarisatie tegen te gaan. Juist nu!

Ds. Dennis van der Wal: Wat een zorgelijke ontwikkeling is. Met een kanon op een mug schieten…

Hans de Boer: Intussen krijgen theaters ontheffing om de grens van 30 bezoekers los te laten. Waarom kan dat niet voor zorgvuldig opererende kerken?

Andries Knevel, presentator EO: In Amsterdam kunnen de kerken natuurlijk het Concertgebouw Theater Carré en andere theaters afhuren. Daar mogen wel 250-300 mensen in. Als ik zo de reacties lees, denk ik dat Grapperhaus en de vertegenwoordigers van de kerken (wie zijn dat eigenlijk ?), vanmorgen niet heel goed hebben nagedacht. Bijvoorbeeld: In Sint Jan Gouda: op zondag nu 30. Door de week: 250. Leg dat maar eens uit.

In Amsterdam kunnen de kerken natuurlijk het Concertgebouw Theater Carré en andere theaters afhuren. Daar mogen wel 250-300 mensen in.

Ds. Jan Holtslag: Regering heeft regie verloren. Besluiten worden genomen onder druk van publieke opinie. Net als eerder met de sluiting van de scholen en de invoering van de mondkapjes.

Ds. Elsbeth Gruteke: Eigenlijk wil ik het liefst even in een hoekje wenen en niet discussiëren, wat ik zie is dat het leven uit de kerk wegloopt, dat maakt mij verdrietig.

Wim van de Camp, Europarlementariër CDA: Tsja, en zo gaan we van het ene uiterste (600) naar het andere uiterste, 30 mensen per dienst. Dat wordt dus weer reserveren per mail of telefoon. Ik ga echt geen 80-jarige mevrouw als no. 31 naar huis sturen die er alles voor heeft gedaan de (zeer grote) kerk te bereiken.

Dr. Bas Plaisier: Als je de reactie van de premier op de NOS hoort lijkt het erop dat hij vooral blij is dat nu ook kerken als in Staphorst zich onder dit strenge regiem scharen. Als dat zo is, dan is het helemaal niet meer te begrijpen. Alle goed operende kerken worden nu slachtoffer van één incident.

Heleen van de Fliert: Burgers beschermen tegen een besmettingspercentage van 0.3% door hen het meest zingevende van hun bestaan af te nemen. Salomo had meer dan gelijk toen hij stelde dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn.

Jan-Willem Wits: Ik was hier al het hele weekend bang voor. Op basis van één incident in Staphorst en een donderpreek van Grapperhaus laat de kerkelijke delegatie zich intimideren en geven ze meteen alles weg. Hou je rug toch eens recht en kijk naar andere uitzonderingen! De uitkomst van het overleg tussen Grapperhaus en kerken had moeten zijn: toestanden zoals in Staphorst zijn ongewenst maar er is, net als in de culturele sector, meer mogelijk dan de dwangbuis van max. 30 kerkgangers. Er is geen enkele reden voor paniekvoetbal of symboolpolitiek.

Het lijkt me theologisch ook juister om ons hier te buigen voor de overheid (Romeinen 13) dan met een beroep op de Franse revolutie onze grondrechten te claimen.

Bart Heuvelman: Wat me zo waanzinnig tegenstaat is dat de coronamaatregelen constant worden ingegeven door hypes en ophef en de waan vd dag. Totaal niet consciëntieus.

Christian Hovestadt: Het is wel duidelijk inmiddels, de media en publieke opinie regeren in dit land. Compleet los van de realiteit dit. Zo krijgen de klagers altijd hun zin. Ik hoop dat de kerken hun rechten gaan verdedigen.

Ds. A. C. UitslagKijk, dit mag dus wel! Benieuwd wat Gert-Jan Segers en Grapperhaus hierover gaan zeggen. Het wordt tijd dat de overheid zich niet zo laat leiden door de media.

Job van Meijeren: 30 mensen is niet specifiek. Ook kerken vervullen een cruciale rol in de gemeenschap. De voorzitter van de veiligheidsregels zou hier dus (op basis van plan en redelijkheid) van moeten kunnen afwijken. Net als bij theaters, podia etc.

Coen Wessel: Als kerken moeten we ons schikken in de nieuwe afspraken over 30 mensen in de kerkdienst. Het lijkt me theologisch ook juister om ons hier te buigen voor de overheid (Romeinen 13) dan met een beroep op de Franse revolutie onze grondrechten te claimen.

Ariena van Wendel de Joode: Los van Staphorst geeft corona nu alle reden voor maatregelen. Maar ga zó graag naar de kerk en het was zo goed georganiseerd, dat ik treur. Live is de dienst voor mij echt anders dan online.

Nooit eerder werd ons land zó geregeerd door de publieke opinie.

Ds. Matthijs Schuurman: In Duitsland gaan de kerkdiensten met beperkingen te maken krijgen als in de regio het aantal coronabesmettingen toeneemt. Als er binnen een week er meer dan 35 besmettingen per 100.000 zijn, mogen er maximaal 50 kerkgangers in de kerk aanwezig zijn.

Arjen ten Brinke, voorganger Mozaiek033: Totaal geen behoefte wie of wat dan ook te blamen. Maar echt balen dit! Mensen zijn gemaakt voor verbinding. En dan bedoel ik vooral offline!

Rik Peels, filosoof en theoloog: Wat een symboolpolitiek! De cijfers laten keihard zien dat er bijna geen besmettingen zijn tijdens religieuze samenkomsten; men houdt zich vrij strikt aan de regels. Één kerk zoekt de mazen op en houdt 3 bijeenkomsten van 600 mensen. En meteen – wat een daadkracht! – de hamer erop. Iedereen terug naar max. 30. Tenminste, alle kerken. Concertgebouw (zonder live sonata van Beethoven kunnen we niet leven) blijft op 250 personen?

Bert Jan Lietaert P., hoogleraar: Fijn. Hoe één gemeente in Staphorst heel kerkelijk Nederland benadeelt door domme koppigheid. Jullie worden hartelijk bedankt! Maximaal 30 mensen in de kerk. Dat wordt dus weer schermtijd op zondag.

Bart-Jan Spruyt, historicus en rechts-conservatief denker: En ik weet niet wie er in zo’n koepel zitten om met Grapperhaus te ‘overleggen’ maar het zijn in ieder geval ruggengraat loze Calimero’s.

Sjaak van ’t Kruis: Bij de kerken waar ik kom is sprake van zeer strikte regels: aanmelden vooraf, schriftelijke tirage, ontsmetten, soms zelfs mondkapjes. Menige supermarkt is heel wat onveiliger. Getal van 30 geldt ook voor bijvoorbeeld St. Jan in Gouda. Als men dezelfde striktheid nu eens aan de dag gelegd had met het toerisme naar Spanje afgelopen zomer… Kerkenraden zouden zich mijns inziens niet zomaar neer moeten leggen bij deze quasi flinkheid.

Staphorst (HHK) bedankt! Wat wij in afgelopen weken coronaproof vormgaven in een dag afgebroken.

Kees van Egmond: Nooit eerder werd ons land zó geregeerd door de publieke opinie.

Mathijs van der Tang: Een paar gefrustreerde aaptheïsten en ja hoor. De minster dwingt de kerken die zich aan de regels hielden tot nog strengere regens. Opnieuw is het morele kompas van onze samenleving de klos.

Dr. Bram Kunz: Het is een triest verhaal – als voorganger zie ik hoe zorgvuldig kerken omgaan met de regels. Wordt NL op dit moment vooral geregeerd via publieke verontwaardiging op Twitter? Met 17 miljoen beleidsmakers kunnen we nog wat gaan beleven.

Bart Renkema: Met dank aan Staphorst…

Ds. Roel Kelder: Staphorst in samenwerking met de anti-kerken-lobby: ‘bedankt’ namens de jongeren die zich verheugden op een dienst met openbare geloofsbelijdenis, met in elk geval hun vrienden en familie erbij.

Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut SGP: Houd je je als kerken keurig aan de coronaregels, word je toch door Grapperhaus, CDA en ChristenUnie finaal in de steek gelaten. Wat is #godsdienstvrijheid nog waard in NL???

Martin Klerx: Je hoopt toch dat er nu een veiligheidsregio is die de ballen heeft om kerken vrijstelling te geven, net als Hogepriester Halsema.

Wat een kortzichtige reacties om Staphorst hier de schuld van te geven. Zij hebben niets verkeerds gedaan.

Kees Vreeken: Ieder met een beetje kennis van zaken weet dat er afgelopen zondag(en) tientallen kerken hun diensten hadden met honderden mensen, al dan niet verspreid over meerdere zalen. En dat al sinds juli. Maar ja, kennis van zaken, wat moet je daar tegenwoordig nog mee, hè?

Ds. Joost Smit: Staphorst (HHK) bedankt! Wat wij in afgelopen weken coronaproof vormgaven in een dag afgebroken.

Cornelis den Ouden: Pure mediahetze, meer niet! Staphorst heeft volgens de regels gehandeld, zie hun uitgebreide protocol. De grote kerkruimte zorgt er echter voor dat het aantal kerkgangers nu bovengemiddeld groot is en dat feit wordt door de media misbruikt. Dit is het moment voor de kerken om een duidelijk signaal af te geven dat we ons niet laten inpakken; en dat we dit dus mooi niet gaan doen!

Trij Nie: Wat een kortzichtige reacties om Staphorst hier de schuld van te geven. Dit komt niet door Staphorst. Zij hebben niets verkeerds gedaan. Laten we toch verder kijken dan onze neus lang is.

Johanne van Vulpen: Wat ontzettend erg en ongelooflijk! Juist de kerken hielden zich aan de afspraken!

Marina Huisman: Staphorst gaat bewijzen dat de 1,5 meter samenleving onzin is! Als daar over 2 weken geen brandhaard is, dan kunnen alle maatregelen in de prullenbak en is onder andere de horeca gered van de ondergang!!!!

Willem Jan van de Velde: Dertig personen per kerk klinkt als stank voor dank voor alle vrijwilligers en commissies die de kerkgang corona-veilig hebben gemaakt, protocollen hebben opgesteld etc. Verantwoordelijkheid nemen wordt zo niet beloond.

Antonie Fountain, activist: Christenen zouden juist zorg moeten dragen voor de ander, niet allerlei verworvenheden voor zichzelf eisen.

Anne-Martine van Dijk: Het gaat steeds een stapje verder… maar vergeet nooit, Hij is Overwinnaar en zal veel mensen bereiken, laten we opstaan en Hem overal groot maken, niet alleen in een gebouw!! Vertrouw op God!


Bron: CIP.nl


 

EN / NL/ עב