Op zaterdag 26 september zal er een wereldwijde dag zijn van verootmoediging, berouw en gebed om opwekking en herstel. Veel mensen over de hele wereld zullen hieraan deelnemen. Op www.opdebres.org/actueel kunt u twee video’s zien waarom deze dag zo belangrijk is.

Kerngebed
Kort samengevat komt het erop neer dat de koers van de wereld mede bepaald gaat worden door de gebeden van de gelovigen in Jezus Christus, Zijn gemeente/kerk. De wereld heeft God de rug toegekeerd. Alleen door een collectieve radicale terugkeer naar God kan deze situatie veranderen. Dat is de inhoud van het kerngebed van deze dag.

Ook in ons land hebben velen God verlaten. Door de jaren heen hebben we gewezen op de tekst uit Maleachi 3:7: Als het volk terugkeert naar God, keert God terug naar het volk. Maar Nederland denkt God niet nodig te hebben en is haar eigen weg gegaan. De gevolgen zien we meer en meer naar voren komen in de samenleving en in de politiek. Op 26 september 2020 is het de bedoeling om met duizenden christenen tegelijk ons te verootmoedigen en te bidden voor herstel van ons land. Het zou wel eens een van de laatste mogelijkheden kunnen zijn om dit te doen. Als er geen verandering oftewel bekering van ons land plaatsvindt zal het oordeel van God zich verder voltrekken. Dit is het gevolg van onze collectieve goddeloosheid.

De situatie is ernstig en verontrustend. Hoe zal het gaan?
Ten eerste: staat de gemeente/kerk op in gebed en verootmoediging en gaat zij bidden voor herstel en terugkeer uit de goddeloosheid? Ten tweede: gaat het land, de politiek en samenleving positief reageren op Gods Geest en keert zij terug naar God of blijven we doorgaan op onze eigenzinnige weg?

In het Oude Verbond zien we dat Israël meestal niet wilde luisteren. God zond profeten die waarschuwden voor het onheil als er geen bekering zou komen. In de tijd van Elia waren er 7000 mensen die hun knieën niet bogen voor de afgoden en ongetwijfeld gebeden hebben voor de rest van het volk. De profeet Elia daagde de afgodendienaars uit. Elia, de profeet waarschuwde de koning en het volk. Ezechiël was een andere profeet die het volk waarschuwde (Ezechiël 3). Het volk luisterde niet en Gods gerichten kwamen.

Wat kan er gebeuren als Nederland niet luistert?

  • Er kan grote innerlijke verdeeldheid binnen het volk komen.
  • En natuurrampen zoals stormwin-den, droogte, hongersnoden enz.
  • Vreemde overheersing.Dit kunnen we verwachten als er geen terugkeer komt naar God. We zien nu al innerlijke polarisatie in meerdere gebieden in ons land. De natuur zucht door allerlei tekorten en we zitten in de coronacrisis. Onze privacy en identiteit als land en volk zijn we voor een deel al kwijt, denk aan de EU en de globalisering.

Gebedsleger
De strijd rond ons land is in volle gang. In het gebedsleger dat Op de bres heeft opgezet doen op dit moment al zo’n 70 mensen mee. We dagen ook u uit om te beloven dat u regelmatig voor Nederland bidt en u zo aan te sluiten bij dit gebedsleger. God en Zijn biddende gemeente/kerk zijn onze hoop. U kunt zich opgeven per mail: opdebres@solcon.nl. Geregeld worden er actuele gebedspunten op opdebres.org/actueel gezet. Hier vindt u ook meer informatie.

Op 26 september doen er wereldwijd veel organisaties mee om een enorm gebedsleger te vormen. Ook in Nederland. Ik noem Pillar of

Fire, Stichting Blaas de Bazuin, Jaap Dieleman en andere gebedsbewegingen. In de komende maanden volgen er gesprekken met meer belangstellenden en betrokkenen. De bedoeling is dat er vele duizenden gaan meedoen. Ook is er een online10-daagse gebed- en vastentijd met Herman Boon gepland. Het is de bedoeling dat er van 18 tot 28 september velen zullen bidden en vasten. Meer informatie komt t.z.t. op de website van Herman Boon.

Op 26 september kunt u thuis bidden. Dat kan in uw eentje of met meerderen. Ook kunt u in uw woonplaats met anderen samenkomen om te bidden voor dit land.


Bronvermelding
Nieuwsbrief Stichting Op de Bres


 

EN / NL/ עב