Ruim een maand nadat wij berichtten over de toenemende anti-Israëlhouding binnen organen van de Verenigde Naties besloot één van deze organen te proberen om Israël te laten vervolgen door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Hieronder kunt u lezen wat er precies gebeurde en hoe het zover heeft kunnen komen.

Een speciaal antikolonisatiecomité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam afgelopen zaterdag een nieuwe anti-Israëlresolutie aan met 98 stemmen voor en 17 stemmen tegen, terwijl 52 landen zich onthielden van de stemming. Onder die landen was Nederland, terwijl Duitsland en ook de Verenigde Staten tegen de resolutie stemden. Tot verontwaardiging van de regering van Israël stemde ook Oekraïne voor de resolutie. Dit zal nu waarschijnlijk gevolgen gaan hebben voor de hulp die Israël biedt aan de belegerde Europese staat.

Op verzoek van de Palestijnse Autoriteit besloot het VN-comité om de “voortdurende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, bezet sinds 1967” voor te leggen aan een juridisch panel van het Internationale Gerechtshof (IJC) in Den Haag.

Internationaal Strafhof
Het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag was vorig jaar tot de conclusie gekomen dat het “niet constitutioneel competent was om zaken vast te stellen die met (de vorming) van staten te maken hebben en die bindend zouden zijn voor de internationale gemeenschap”.

In dezelfde uitspraak van het hof schreven de rechters dat het ICC geen jurisdictie had om grensgeschillen te beslechten of kon vooruitlopen op de kwestie van toekomstige grenzen.

Het ICC maakte toen duidelijk dat het wél in staat is om individuele personen te vervolgen waar het gaat om het plegen van oorlogsmisdaden. De uitspraak kwam nadat de PA eerst had geprobeerd om Israël te laten vervolgen voor het plegen van een oorlogsmisdaad (de zogenaamde bezetting) bij dit hof.

De PA probeerde zo om unilateraal een oplossing te krijgen voor het voortslepende conflict met Israël. Het Palestijnse leiderschap had indertijd een bondgenoot bij het ICC in de vorm van hoofdaanklager Fatou Bensouda, die bekend stond om haar bevooroordeeldheid tegen Israël.

Mahmoud Abbas
De PA gaf na de uitspraak van het ICC niet op, en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas kondigde een nieuwe poging aan om Israël te laten vervolgen, dit keer door het IJC. Abbas kondigde zijn voornemen aan tijdens zijn ophitsende toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN, in september dit jaar. Uiteraard toonde de PA zich uiterst verheugd over de uitslag van de VN-stemming en sprak van een “doorbraak” en een “historische prestatie die het gevolg was van succesvolle diplomatie”.

Abbas waarschuwde Israël al jaren dat hij het land juridisch zou laten vervolgen in Den Haag en zal nu zeer waarschijnlijk zijn zin krijgen. De kwestie wordt nu namelijk voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN en daar kan Abbas rekenen op een automatische meerderheid voor het vervolgen van Israël bij het IJC. De autocratische PA-leider wil op deze wijze legitimiteit krijgen voor het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat, die gebaseerd moet zijn op de bestandslijnen van de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948.

Scherpe reactie van Lapid
Zo’n staat zou dan door een grote meerderheid van de landen in de wereld worden erkend. Dit zou echter het conflict met Israël verergeren, iets dat ook werd voorspeld door Yair Lapid, Israëls demissionaire premier.

Lapid reageerde scherp op de VN-beslissing en waarschuwde dat “de unilaterale Palestijnse actie de fundamentele principes voor het oplossen van het conflict ondermijnt” en het potentieel met zich meebrengt “van ernstige schade voor de mogelijkheid van een toekomstig (vredes) proces”.

“De actie zal de realiteit op de grond niet veranderen en zal niets bijdragen aan (het lot van) het Palestijnse volk” zei Lapid, die verder waarschuwde voor een nieuwe escalatie van het conflict.

De demissionaire premier riep de landen die voor het voorstel hadden gestemd op om hun positie te heroverwegen en om tegen verdere actie richting het IJC te stemmen. De kans daarop is echter miniem, omdat de PA, zoals gezegd, kan rekenen op een automatische meerderheid in de Algemene Vergadering van de VN. Lapid maakte verder duidelijk dat iedere poging tot oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict niet door middel van een gang naar de VN of een ander internationaal orgaan zal komen.

Hoe Abbas zijn strategie veranderde
bbas had het conflict met Israël kunnen oplossen in september 2008, toen hij een zeer vergaand vredesvoorstel kreeg van de toenmalige Israëlische premier Ehoed Olmert. Onder dat voorstel had Abbas zijn Palestijnse staat kunnen krijgen, op 94 procent van de in 1967 door Israël veroverde gebieden in Judea en Samaria. Als een vorm van compensatie voor het behouden van de grote ‘nederzettingen’ zou Israël verder 5,8 procent van zijn grondgebied aan de PA geven.

Abbas beloofde het eindvoorstel van Olmert te bestuderen, maar kwam er nooit meer op terug. In plaats daarvan adopteerde de PA een advies van de Palestijnse Stategie Groep (PSG) om een politiek van internationalisering van het conflict te gaan voeren. Deze nieuwe strategie sloot iedere vorm van nieuwe vredesonderhandelingen met Israël uit.

In plaats daarvan adviseerde de PSG de PA om lid te worden van allerlei internationale organen en om een politieke oorlog tegen Israël te beginnen in de internationale arena. Deze oorlog had meer kans op slagen dan de terreur tegen Israël, vanwege de opstelling van een groot deel van de landen ten opzichte van het conflict tussen de Palestijnse Arabieren en Israël, aldus de PSG.

De rest is geschiedenis.


Bronvermelding:
Datum:        17-11-2022
Auteur:        Yochanan Visser
Beeld:          Amir Levy/Flash90
Website:      www.christenenvoorisrael.nl/


 

EN / NL/ עב