Benjamin uit Israël is een Nederlander die met zijn gezin tweeëneenhalf jaar geleden aliyah heeft gemaakt. Hij maakt vlogs om christenen in Nederland te informeren over de waarde van en waarheid over Israël.

Een vaak gehoorde vraag, ook onder christenen, is: Treedt de IDF niet veel te hard op in Gaza?

Eén ding weet ik zeker: Zonder Gods trouw en toewijding aan Zijn volk, zou Israël niet meer bestaan. Daarentegen, wat is er met al die volken en naties gebeurd die tegen Israël zijn opgestaan?

Moeten wij, de gelovigen, de IDF steunen als er ook zoveel leed aan de ‘andere kant’ is? Is dat Bijbels en ethisch verantwoord?

EN / NL/ עב