Het Deense Bijbelgenootschap ‘zuivert’ het Nieuwe Testament van alle verwijzingen naar Israël, terwijl de namen van andere natieën gehandhaafd blijven.

Volgens een verslag door 24NYT heeft het Deense Bijbelgenootschap een nieuwe ‘2020 Bijbel’ uitgebracht waarin de naam Israël, die in de originele versie meer dan 60 keer wordt genoemd, is verwijderd. De nieuwe Deense Bijbelvertaling heeft het Nieuwe Testament ontdaan van bijna alle referenties naar Israël; slechts één keer is Israël blijven staan.

Op deze ene uitzondering na is op elke plek waar het woord ‘Israël’ hoort te staan – verwijzend naar het Land of naar het volk Israël – vervangen door òf het woord ‘Joden’ (als het volk van Israël bedoeld is), òf ’het land van de Joden’. Het verslag gaf ook aan dat in sommige gevallen het woord Israël verwijderd is zonder vervanging door een alternatief woord.

De vertalers die betrokken waren bij de nieuwe editie zeiden, dat de referenties naar ‘Israël’ zijn weggelaten om het historische Land Israël te onderscheiden van de moderne staat Israël. Echter de referenties naar andere landen uit de Oudheid of geografische gebieden uit die tijd die dezelfde naam hebben als moderne staten – zoals Egypte – zijn niet uit de ‘2020 Bijbel’ weggelaten.

______________________________________________
Bron: Het Deense Bijbelgenoodschap gepubliceerd op https://24nyt.dk/
Bewerking: Redactie Radio Israel.nl

 

 

EN / NL/ עב