Mishpat betekent recht. En recht gaat altijd over jouw plek ten opzichte van de plek van de ander, de naaste. Ieder mens heeft recht op een plek op de wereld. En hoe bewaken we dit principe met elkaar?

Hoe zorgt de Eeuwige ervoor dat wij, Zijn schepselen, dat in het oog kunnen houden op onze levensreis. Daarvoor gaf Hij de Tien Woorden.

Die Tien Woorden reguleren de verhouding tussen de Schepper en de mens. De onderlinge verhouding wordt gereguleerd door de Mishpatiem, de Rechtsregels.

Het thema van dit leerhuis is: Uit het slavenhuis geleid, rechtsregels voor onderweg. Achtereenvolgens zien we de Tien Woorden als leidraad en de Rechtsregels voor onderweg.

Shalom,

Presentatie: Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב