We lezen:
Torah: Leviticus / Wajikra 1:1-6:7
Haftara: Jesaja 43:21-44:23
Tweede Testament Hebreeën 10:1-18

In het Leerhuis staan we stil bij de parasja “Wajikra” de begintekst van het gelijknamige derde boek van de Thora. Dat hier om het derde boek gaat, het getal drie ook synoniem aan volheid moet ons al wat zeggen. Met Wajikra, de Roep van de Heer, spreekt hij ons in het hart van (de Thora/onderwijzing) aan. Maar waar gaat “die Roep” eigenlijk over? Gaat het om offers die nadrukkelijk worden besproken.

Die gedachte zou post kunnen vatten? Hoewel ze wel uitvoerig beschreven zijn is dit niet waar het werkelijk om gaat. We zagen al dat de Ene de mens (adam) steeds bij Zich roept. Nu ook vanuit de Tent die Israël uit liefde voor Hem heeft gebouwd. Als antwoord op JHWH’s roepende stem, mag Mozes komen en spreken met de Eeuwige. Maar de Ene wil niet alleen Mozes, Hij wil iedereen kennen.

De mens wordt geroepen, in al zijn onreinheid en afgodische en slaafse kenmerken waar we in Exodus over lazen. Als JHWH roept, opent Hij de weg, de waarheid en het leven voor een ieder. Hoe ver verwijderd we ook zijn. Hij roept en wij mogen naderen met de opdracht om heilig te zijn, omdat de Ene heilig is. Mensen zijn niet alleen geschapen naar Zijn beeld, maar moeten ook horen naar De Roep “Wajikra” om te handelen zoals Hij handelt. Dan krijgt het “zoutverbond” gestalte via de mens als het zout der aarde.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentator: Arnold Visscher

EN / NL/ עב