We lezen:
Torah: Numeri 4:21-7:89
Haftarah: Richteren 13:2-25
Apostolische geschriften: Johnnes 12:20-36

Parasjat Naso vinden we in Bemidbar of Numeri 4, vanaf vers 21 tot het laatste vers van hoofdstuk 7. Mosjé krijgt de opdracht van Adonai om het aantal mannelijke Levieten te tellen van de familie van Gersjon en Merari, om hun dienst aan de tabernakel te verrichten. Zij die onrein zijn moeten uit het kamp worden weggestuurd en er worden mitswot, geboden, ingesteld inzake achterdocht. Er komt ook een mitswah voor het nazireeërschap. De priesterlijke zegen wordt ingesteld en in hoofdstuk 7 vindt een uitgebreide opsomming plaats van alle vrijwillige offers, die de stamhoofden brengen ter gelegenheid van de inwijding van het misjkan, de tabernakel en het altaar. De Eeuwige spreekt met Mosjé in de Tent van Ontmoeting.

Het thema van deze overdenking is: “zegen”.  Deel 1 laat ons de zegen zien van vrijwillige gaven, deel 2 de zegen van eenheid onder elkaar en deel 3 de zegen van een innige, vriendschappelijke relatie.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Kees Duijzer

Naschrift redaktie: Vanwege prive-omstandigheden en het feit dat Kees inmiddels vijf jaar trouwe dienst voor dit programma er op heeft zitten heeft Kees helaas besloten met dit programma te verzorgen. We willen hem samen met zijn vrouw ook op deze plaats Gods zegen toewensen in het verdere van hun leven. Shalom!

EN / NL/ עב