Psalm 94 -8-:  Over je hart en nieren gesproken
11/06/2020

Psalm 94 -8-: Over je hart en nieren gesproken

Passage: Psalm 94

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

De HEERE kent de gedachten van de mens:
vluchtig zijn ze.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Psalm 94 -8-

Over je hart en nieren gesproken

We willen vandaag weer verder nadenken over de woorden:

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Wat komen er vanmorgen eigenlijk alweer veel woorden van troost en bemoediging naar ons toe. En de dag moet als het ware nog beginnen. Maar de HEERE, de Schepper van hemel en aarde, die ook jou en mij gemaakt heeft komt naar ons toe met de woorden: Als je om dreigt te vallen, dan zal ik je overeind houden en als je overmand wordt door zorgen zal ik, de HEERE, JaHweH, de God van het verbond met Israel, je er weer bovenop helpen.

Blijkbaar heeft de HEERE het vermogen om rechtstreeks in ons hart te zien. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Soms kunnen we onszelf en anderen voor de gek houden. Zetten we een masker op dat alles goed met ons gaat, terwijl het van binnen stormt en we bij wijze van spreken, sorry voor het woord, janken van ellende. Maar bij de HEERE God krijgen we die kans niet. Hij kent jou en mij door en door. Beter nog dan we ons zelf kennen. Helemaal. In hart en nieren, zeggen we wel eens.

In psalm 26 lezen we:

Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.

En in Openbaring 2 vers 23:

Ik ben het Die nieren en harten onderzoek

Misschien kan dat angstig voor je zijn als je iets voor Hem te verbergen hebt, want Hij kent je door en door. Kijkt dwars door je heen. Hij kent je helemaal.
Maar ook de andere kant is helemaal waar. Wat kan het een troost voor je zijn als je niets voor Hem te verbergen hebt en je hart helemaal voor Hem open ligt. Dat Hij weet wat je diepste gedachten zijn, waar je je zorgen om maakt, als je misschien om dreigt te vallen van de ellendige situatie waarin je je bevind, want Hij ziet en kent je door en door. Je staat er nota bene niet alleen voor. Hij is er bij. Wat er ook gebeurt!

Het hart en de nieren worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Ook in het algemene taalgebruik worden deze twee organen vaak aan elkaar gekoppeld. Oorspronkelijk zal dit wel uit de Bijbel overgenomen zijn, net als veel meer spreekwoorden en gezegden. Als iemand in hart en nieren een musicus is, dan kunnen we ervan overtuigd zijn dat die persoon meer dan gemiddeld van muziek houdt.

Overdrachtelijk staat het hart vaak voor het centrum van ons denken en willen en emoties.

Als iemand ‘zijn hart ergens op zet’, dan wil hij dat ‘van harte’

We lezen in Efeze 3:17:

…opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

De nieren zijn ook heel belangrijk in het menselijk lichaam, want ze verwerken de afvalstoffen. Een mens is zonder goed functionerende nieren ten dode opgeschreven. De nieren verwerken gemiddeld maar liefs 180 liter lichaamsvloeistof per dag en produceren daarbij ongeveer 1,5 liter afvalvloeistof dat we afvoeren als urine.

De nieren hebben natuurlijk net als het hart ook een overdrachtelijke betekenis in de Bijbel.

Psalm 16:7-9 zegt:

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs ’s nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Als we in deze Psalm de grondtekst er op naslaan, zien we dat ‘onderwijzen’ meer een betekenis van ‘tuchtigen’ heeft en het ook niet zozeer in de nacht is maar meer tijdens tijden van tegenspoed en als alles moeilijk gaat. Op zo’n moment moet een mens dus op de functie van de nieren letten want daar kan hij van leren. En die functie is: afvoeren wat een mens niet nodig heeft. Geen overbodige ballast vasthouden.

Hart en nieren staan overdrachtelijk voor leven, gezond geestelijk leven. De Heere doorgrondt het hart. Hij weet wat daar leeft en dringt daarin door en onderzoekt het zoals Hij alleen dat kan.

Psalm 139 zegt het zo:

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.

Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב