Psalm 92 -6-: Over Gods Plan gesproken -2-
11/05/2020

Psalm 92 -6-: Over Gods Plan gesproken -2-

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over Gods Plan gesproken -2-
We denken weer verder na over het vervolg van deze psalm.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Voor de grote sabbatdag, zal aanbreken dan zal de mens in zijn redeloze hoogmoed zich tegen God verheffen, zal de mens zichzelf God wanen. Zal Hij denken het zelf wel te kunnen. Denkt de mens deze wereld zelf wel te kunnen besturen. Samen kunnen we het aan lezen we tegenwoordig op de borden boven de snelweg in deze dagen. Wil je een nog duidelijker illustratie? Wat een hoogmoed! Hebben we het in deze dagen nog niet geleerd dat we er eigenlijk na zes duizend jaar niets, maar dan ook niets van gebakken hebben?

We zijn terug gedrongen in onze holen of huizen en de boodschap van vandaag van de regeringsleiders is: Hou vol! Hou vol! Hou vol! Maar mijn boodschap en de boodschap van de Bijbel is: Geef het op! Geef het op! Geef het op! Vouw je handen en laten we onze hoogmoed en het zelf allemaal wel te kunnen op en vlucht naar God Die hemel en aarde gemaakt heeft! Hij heeft de oplossing in handen! Want Hij is de Maker van deze wereld, zou Hij dan niet weten hoe we uit deze verschrikkelijk catastrofe kunnen raken?

De mens beland in onze dagen niet alleen in een gezondheidscrisis, maar ook in een economische crises, een werkeloosheidscrisis en nu wordt er ook al gesproken over een voedselcrisis omdat we niet meer weten hoe we de oogst van het land moeten halen. Het failliet van het menselijk kunnen wordt in onze dagen meer dan aangetoond. We moeten wel stekeblind zijn wanneer we dat in onze dagen nog niet onder ogen willen zien.

Aan het eind van de zes millennia, aan het eind van de zesduizend jaar zal de mens zich waanwijs rekenen zegt de Bijbel, zegt God, dan zal de mens op het toppunt staan van zijn eigen wijsheid, van hoogmoed deze wereld zelf wel te kunnen regeren. De mens zegt bij wijze van spreken: ‘Kom laten wij’. Kom laten wij samen het stikstof probleem aanpakken. Kom laten wij samen de temperatuur van de aarde anderhalve graad verlagen. Kom laten wij vrede stichten op deze aarde. Kom laten wij… en vul maar in. Samen kunnen we het aan. Ja, ja, waar hebben we dat meer gehoord.

En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.

En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Het staat hier natuurlijk een beetje in een primitieve vorm, maar hebben wij, de mensheid van de 20ste eeuw eigenlijk niet gewoon hetzelfde gedaan? Ook wij hebben ons in zekere zin een stad gebouwd. Want de wereld is met het internet toch een stad geworden? Als er maar iets in de wereld gebeurt, binnen een uur weet iedereen het. Ook wij hebben een stad gebouwd waarin we dachten wel veilig te zijn. De veiligheid van de economie bijvoorbeeld en wat te denken van de uitspraak: Amerika first! Wat een hoogmoed!

We hebben ons een toren gemaakt welks opperste rijkt tot in de hemel. En weet je wat God dan zegt: Ik zal neerdalen om te zien wat zij aan het doen zijn. Hoor je de woordspeling? De mens is aan zijn toppunt en denkt de hemel op aarde zo’n beetje bereikt te hebben, maar God moet neerdalen om te kunnen zien waar zij mee bezig zijn. Kijk, dat zijn de werkelijke verhoudingen. Hij is, inderdaad zoals we vanmorgen gelezen hebben, de Allerhoogste. Hij is er bij wijze van spreken niet onder de indruk van ons bouwwerk.

Uiteindelijk zal dat beest, die de culminatie is van het menselijk kunnen, de menselijke intelligentie, de menselijke techniek en gezien zal worden als de grote verlosser van deze wereld. Als de mens op dat moment, wat overigens niet meer lang op zich zal laten wachten, dan zal deze verlosser, wij zouden zeggen een supermens die al onze problemen oplost, maar God noemt hem een beest. Inderdaad: verschil moet er zijn.

We lezen weer verder:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Inderdaad, wanneer de sabbatdag, de grote dag van de HEERE aanbreekt, dan zal de goddeloosheid tot een absoluut hoogtepunt gekomen zijn. En in een wat voor een verschrikkelijke tijd leven wij niet. We vinden het bijna normaal dat in deze wereld duizenden en nog eens duizenden kinderen dagelijks in de moederschoot in stukken worden gezaagd en geaborteerd, vermoord. En veelal worden de kinderen opgeofferd om economische of egoïstische redenen. We offeren deze kinderen op aan de Moloch, de god van het geld. De oudere mensen zoeken de dood omdat zij van mening zijn geen kwaliteit van leven meer te hebben, ondraaglijk lijden wordt dat genoemd, maar waar zullen zij hun ogen opslaan? Is dat geen ondraaglijk lijden? Meer dan de helft van de mensen op deze aarde stikt van de honger terwijl anderen zich in weelde baden en nergens gebrek aan hebben. Inderdaad, de goddeloosheid is als het kruid opgewassen en het onrecht bloeit op deze aarde. Het zal als kruid opwassen en veel succes hebben, maar…
dan zal de sabbat aanbreken en zal de goddeloosheid en zullen de goddelozen weggevaagd worden. Zij zullen de sabbat niet mee maken. Wat een verschrikkelijke, verschrikkelijke tragedie.

Lieve, lieve luisteraar, ik ken je niet, maar mocht je denken het allemaal zelf wel te kunnen regelen in je leven, als jezelf nog denkt aan het stuur te staan, alsjeblieft, alsjeblieft keer je om en ga naar God. Nu is er nog tijd. Hij heeft je lief en staat met geopende armen om je in Zij n armen te sluiten.

Maar ook als je wel God kent is het vanmorgen een ernstige boodschap. Wanneer jij en ik ons koninkrijkje aan het opbouwen zijn, in wat voor vorm ook, laten we alsjeblieft stoppen en ons richten op dat waar voor we gemaakt zijn, om Hem onze Schepper te loven en te prijzen. Want ook wij, christenen van deze tijd zijn vaak ver, heel ver van (T) huis. We hebben geen enkele, maar dan ook geen enkele reden om ons te verheffen boven hen die God niet kennen. Wij zijn allemaal besmet met het virus van zonde en hoogmoed. Laten we ons keren en bekeren naar Hem nu het nog tijd is want, zo lazen we:

U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Dat zal namelijk blijken bij het aanbreken van de sabbatdag. Hij zal de Allerhoogste blijken te zijn. Waar al de profeten over hebben gesproken, en wat al duizenden jaren geleden is voorzegt, gezongen en bejubeld werd, zal dan aanbreken. Die tijd, die dag, die rust gaat aanbreken.

Nu is het nog nacht, we zien het nu nog niet, er blijkt nog helemaal niets van, maar let op, leer van de geschiedenis van Noach: God is trouw. Trouw aan Zijn Woord. We zijn op weg naar de sabbat. Naar de dag van het stoppen en staken van het werken van de mens. Naar de dag dat God zaken recht zal zetten en de mens en Hij zal rusten. Rust met een hoofdletter.

Het is vandaag een lange, maar ook een ernstige boodschap geweest, maar we moeten met twee woorden spreken. Inderdaad, we leven in een uiterst ernstige tijd, maar tegelijkertijd mogen we uitzien naar de sabbatsrust.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב