Psalm 92 -3-: Over overwinning gesproken
06/05/2020

Psalm 92 -3-: Over overwinning gesproken

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over overwinning gesproken
Ik kom nog even terug op het eerste vers in de Psalm waarin we lezen:

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

In veel gezinnen wordt deze Psalm bijvoorbeeld op de zondagochtend gelezen. En daar is natuurlijk niets op tegen. Helemaal niets, maar laten we er wel bij bedenken dat deze Psalm niet in de eerste plaats geschreven is voor op de eerste dag van de week, die wij de zondag noemen, maar voor de zevende dag van de week de sabbat. De dag van rust, de dag van het werk staken en stoppen.

Maar uiteindelijk spreekt deze Psalm over de grote sabbat, namelijk het Messiaanse Koninkrijk. De zevende dag. Want de sabbatdag is niet uitsluitend een aanduiding van de zevende dag in de week, maar is vooral een aanduiding van de grote dag die ooit gaat komen. Een dag waarin God, na zes dagen eindelijk zal rusten van Zijn werken. Een dag waarin ook de mens eindelijk tot rust gekomen zal zijn. Met de gedachte dat voor de HEERE, JaWHeH, een dag is als duizend jaren en duizend jaren als een dag, zal dat betekenen dag na 6 dagen, zesduizend jaar na de schepping van de aarde, de grote sabbat gaat aanbreken. Dat maakt de tijd waarin wij leven natuurlijk wel heel spannend. We mogen met reikhalzend verlangen uitzien naar Zijn komst! Over die dag gaat het in deze Psalm en we zullen dat in het vervolg van de psalm ook zien.

Over het volgende vers hebben we de voorgaande keer al even nagedacht:

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

Inderdaad, het is goed, het is tov, zoals het er in het Hebreeuws staat, om de HEERE, JaHWeH, te loven. En we zagen dat de HEERE om juist om die reden de mens de adem in de neusgaten geblazen heeft. Het hoogste doel van de mens is om Hem te loven en te prijzen.

en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

Inderdaad, het is goed om voor Zijn Naam psalmen te zingen. Want Hij is de Allerhoogste. Wist je trouwens dat de uitdrukking die hier voor ‘psalmen te zingen’ in het Hebreeuws maar een werkwoord wordt gebruikt, namelijk ‘Psalmen’. Psalmen is een werkwoord… ! Je kent het rijtje misschien nog wel van school: Ik psalm, hij psalmt, jij psalmt en wij psalmen. Inderdaad we moeten er als schepselen van de HEERE God er werk van maken om Hem te Psalmen! Want Hij is de Allerhoogste, de Eljoon, Hij staat boven alles en iedereen, en niet te vergeten boven elke situatie.

Vanmorgen lazen we na het eten in de wijze woorden van Salomo, in Spreuken 21 vers 31, waar het gaat over Gods leiding in je leven:

Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd, maar de overwinning is van de HEERE.

Corry Ten Boom schreef daarbij. Misschien vraag je jezelf af in de situatie waar jij in zit: ‘Kan Jezus dat doen’? Ik kan antwoorden: Ja, en u hebt de overwinning door Hem. Geloof niet, wat je gevoelens je vertellen. Geloof wat Gods Woord je zegt. Jouw gevoelens moeten door Jezus worden vrijgemaakt.

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht;
de grond in Jezus’ bloed en wonden,
voor ’s werelds aanvang reeds gelegd.
Die grond blijft onverwrikt bestaan,
schoon aard en hemel overgaan.

Misschien allemaal oude woorden en misschien vind je het een stoffig lied, maar lees het nog eens door en probeer te doorgronden wat de woorden proberen uit te drukken. Wat een rijkdom. We hebben geen vaste grond gevonden omdat wij die zochten, maar omdat die vaste grond er voor de wereld er al was gelegd.

Paulus zegt het in Efeze 1 zo:

omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft.

Snappen doe ik er niets van, maar dat hoeft ook niet. Maar laat ik maar samen met Paulus, hoewel in verband met een andere situatie instemmen, in Romeinen 11 vers 33:

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Inderdaad, je hebt vandaag, morgen en alle dagen van je leven alle reden om Hem te danken, te loven en te prijzen. Om Hem te psalmen. En ik ken de situatie waarin je misschien op dit moment zit niet, en ik ken je leven niet. Misschien zit het vreselijk tegen in je leven, nu of al heel lang. En misschien voel je je onvoorstelbaar opgesloten in je huis, verstoken van je kinderen en kleinkinderen en komen de muren op je af. Mijn raad is: Roep God er bij. Want met Hem er bij wordt alles anders. Wordt elke situatie anders. En ik kan je verzekeren: Met Hem er bij zal jouw situatie totaal anders worden. Want:

Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd, maar de overwinning is van de HEERE.

We zullen bidden
Heere, soms is het moeilijk en soms bijna onmogelijk voor ons, om de overwinning te zien, maar we weten dat zij er zijn wanneer we U er bij roepen. Dank U wel dat Uw Woord het zo duidelijk en zonder aarzeling zegt: Maar de overwinning is van de HEERE. Dat is een zekerheid waar wij onze hand op mogen leggen!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב