Psalm 91 -8-:  Over de Toevlucht gesproken
22/04/2020

Psalm 91 -8-: Over de Toevlucht gesproken

Passage: Psalm 91

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

Over de Toevlucht gesproken
In Psalm 91 wordt tot driemaal toe over de toevlucht gesproken. Luister maar mee:

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Wist je trouwens dat Psalm 91 tijdens een Joodse begrafenis Psalm 91 zeven keer wordt voorgedragen. Soms gebeurt het dat de kistdragers stoppen met naar het graf lopen nadat de psalm een keer is voorgelezen, om pas weer verder te lopen als de psalm weer wordt voorgedragen. Bij de begrafenis van een vrouw gebeurt dit stoppen niet, maar wordt de psalm wel zeven keer herhaald.

Je mag best weten dat ik met deze inleiding waarin ik mij voorgenomen had om over de Heere als een Toevlucht te spreken, urenlang tot wel een dag geworsteld heb. En ik ben er niet uitgekomen. Of misschien toch wel. Voor deze keer laat ik uitsluitend het Woord Zelf spreken. Dat wat Hij er over zegt. Omdat er zoveel teksten in Zijn Woord staan die over de HEERE als Toevlucht spreken heb ik mij beperkt tot voornamelijk de Psalmen. Luister maar mee wat het Woord van God Zelf er over zegt:

2 Samuel 22, vers 31

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Psalm 2, vers 12

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 5, vers 12

Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen,

Psalm 7, vers 2

HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht,

Psalm 11, vers 1

Een psalm van David, voor de koorleider. Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen.

Psalm 14, vers 6

Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht.

Psalm 16, vers 1

Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.

Psalm 17, vers 7

Toon de wonderen van Uw goedertierenheid, U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen,

Psalm 18, vers 3

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,

Psalm 18, vers 31

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Psalm 25, vers 20

Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.

Psalm 31, vers 2

Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen,

Psalm 31, vers 20

Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen

Psalm 34, vers 9

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Psalm 34, vers 23

De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.

Psalm 36, vers 8

Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht

Psalm 37, vers 40

De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.

Psalm 46, vers 2

God is ons een toevlucht en kracht;

Psalm 57, vers 2

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;

Psalm 59, vers 17

Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.

Psalm 61, vers 4

Want U bent een toevlucht voor mij geweest,

Psalm 61, vers 5

Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels. Sela

Psalm 62, vers 8

In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

Psalm 62, vers 9

Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Sela

Psalm 64, vers 11

De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen;

Psalm 71, vers 1

Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen;

Psalm 71, vers 7

Ik ben voor velen als een teken geweest, maar U bent mijn sterke toevlucht.

Psalm 73, vers 28

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE,

Psalm 90, vers 1

Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest

Psalm 91, vers 2

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

Psalm 91, vers 4

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Psalm 91, vers 9

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

Psalm 94, vers 22

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest, mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Psalm 118, vers 8

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.

Psalm 118, vers 9

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen

Psalm 141, vers 8

Maar op U zijn mijn ogen gericht, HEERE Heere; tot U heb ik de toevlucht genomen, laat mijn ziel niet berooid achter.

Psalm 142, vers 6

Tot U roep ik, HEERE. Ik zeg: U bent mijn toevlucht.

Tsja, begrijp je nu waarom ik er niet zoveel aan toe te voegen heb? In welke situatie we ons bevinden, we worden vanmorgen in alle toonaarden opgeroepen onze toevlucht tot de Heere te zoeken.

Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב