Psalm 91-12-: Over een zakdoek gesproken
28/04/2020

Psalm 91-12-: Over een zakdoek gesproken

Passage: Psalm 91

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

Over een zakdoek gesproken
Als je regelmatig naar dit programma luistert komt misschien de gedachte wel op waarom ik elke keer maar weer deze Psalm helemaal lees. De reden is dat deze Psalm zo troostend, krachtig en vol beloften zit dat je er altijd weer moed uit mag en kan putten.

Het wordt vanmorgen een pastoraal stukje. Een stukje als bemoediging. Ik weet niet waarom dat zo is, maar misschien, misschien heeft God jou hiermee op het oog.

Juist misschien als je je ogen open doet en te tegen de dag op ziet. Dat de volle zwaarte en werkelijkheid misschien weer tot je doordringt. En je misschien wel nergens en nergens een lichtpuntje ziet. De dag als een zware deken over je heel valt op het moment dat je je ogen open doet.

Wat kan dit Woord van God dat Hij persoonlijk tot jou richt vanmorgen je dan opbeuren. Is het je bijvoorbeeld al eens opgevallen hoe vaak de Heere in deze Psalm heel persoonlijk tegen jou en mij zegt: IK ZAL?

Gods Woord, de Bijbel is niet zomaar een boek met mooie verhalen, waarvan sommige mensen zeggen dat het opium voor het volk is. Maar God heeft een persoonlijke brief gericht aan jou en mij gezonden. Heel persoonlijk. En Hij roept je als het ware toe, ook vanmorgen, ook als je het hartstikke moeilijk heb: Vertrouw nou op Mij. Dan zal Ik je overvloedig zegenen. Het komt goed, want Ik zal.

Je kunt God overal van beschuldigen en wij mensen doen dat ook in overvloedige mate, maar een ding kan niet: God kan niet liegen. Hij liegt niet. Ook niet wanneer Hij zegt: Vertrouw maar op Mij dan zal Ik…

Als je er met je gezonde verstand bij nadenkt is het eigenlijk ongelooflijk dat niet veel meer mensen hun vertrouwen op Hem stellen en gesteld hebben. Je hebt namelijk niets, maar dan ook helemaal niets te verliezen. Je kunt er alleen maar rijker van worden. Veel rijker. Een veel beter leven krijgen dan wanneer je het zelf maar steeds blijft proberen om je leven op de rails te houden. En ik ga je beloven, en vraag het maar aan de oudere mensen als je jong bent: Er komen situaties in het leven die je niet in de hand hebt. Dat de trein van je leven volledig uit de rails loopt.

Kom nou bij Mij, zegt Hij dan zal Ik… Sta je voor moeilijke situaties vandaag? Zie je er als een berg tegenop? Kom, vertrouw maar op Mij, dan gaan we vandaag samen deze dag beginnen, dan zal Ik… en vul maar in.

Maar laten we maar eerlijk zijn, we zijn heel eigenwijze mensen die denken het allemaal wel zelf te kunnen. Zoals een klein kind, sorry voor het voorbeeld, maar zoals dat kleine kind die probeert zelf iets voor elkaar te krijgen, maar daar eigenlijk nog veel te klein voor is. En vader of moeder vraagt: Zal ik je helpen? Waarop het kind reageert met de woorden: Ikke zelf doen… Herkenbaar toch? Totdat het kind na kortere of langere tijd tot de conclusie komt, soms huilend of boos, het niet zelf te kunnen en het aan vader of moeder overlaat. En vader of moeder helpt graag: Ik zal je helpen.

Weet je het maakt de Heere, Vader, helemaal niet uit of je nu huilt of boos bent omdat het leven je tegen zit… Geef je leven in Zijn hand en Hij zal het heel maken. Ook vandaag. Ook in alle dingen die je moeilijk vindt vandaag.

Ik moet denken aan een paar maanden geleden toen mijn vrouw en ik gingen verhuizen en we onze nieuwe woning een beetje wilden opknappen. Nou moet je weten dat ik bij wijze van spreken twee linker handen heb. Soms zeg ik weleens gekscherend tegen mensen als het onderwerp ter sprake komt: Wat mijn ogen zien, dat slopen mijn handen…

Maar goed, ik moest er aan geloven en ging aan de gang. Je wil niet weten hoe vaak ik de Heere er bij geroepen heb omdat me de moed in de schoenen zakte en de Heere vroeg om me te helpen. En dat Hij hielp en geholpen heeft. En ik moet mezelf er elke keer aan herinneren als ik een dag begin om Hem er bij te roepen. Ook wanneer er gedurende de dag moeilijke dingen op ons pad komen, groot of klein, dat we Hem er bij roepen. Hij is een Helper. Hij heeft de wereld geschapen, Hij heeft jou en mij gemaakt. Zou Hij niet weten hoe Hij kan helpen bij het opknappen van ons huis? Kom nou…!

Vanochtend las ik een mooi stukje uit een boekje van Corrie ten Boom, ook over gebed:

‘Mag ik bidden voor de kleine problemen in mijn leven, of alleen de grote?’ Op een dag toen ik erg verkouden was in het concentratiekamp, bad Betsie, mijn zus, om een zakdoek voor mij. We lachten om de dwaasheid van het gebed, maar een paar minuten later kwam er een vrouw met een zakdoek voor me! We weten niet wat God als belangrijk beschouwt. We weten dat Hij gebeden verhoort – zelfs de kleine.

Verhoort God al onze gebeden? Wel dikwijls, maar niet altijd. Waarom? Omdat Hij weet wat wij niet weten. Hij weet alles. Als we in de hemel komen zullen we God danken voor alle verhoorde gebeden en Hem misschien nog meer danken voor alle onverhoorde gebeden. Want dan zien we alles vanuit Gods gezichtshoek. Dan zullen we zien dat God nooit fouten maakte.

Laten wij bidden:
Vader, U bekommert Zich om ons en zult niet boos worden, als wij om heel kleine dingen vragen, want wij zijn uw kinderen. Amen

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב