Psalm 91 -10-: Over de engelen gesproken
24/04/2020

Psalm 91 -10-: Over de engelen gesproken

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

Over de engelen gesproken
We willen vanmorgen even stilstaan bij de woorden:

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Corrie Ten Boom zij eens: Over demonen en hun verwoestend werk wordt veel geschreven, maar over Engelen en hun heilzame werk veel minder. En toch zegt de Bijbel heel veel over deze dienaren van God, die de gelovigen bijstaan. Corrie ten Boom ontdekte dat het echte gangmakers zijn: 'Schiet op', 'Sta op'. "Ga'. Engelen ook actief zijn in onze tijd. Bemoedigend, troostend, leerzaam, corrigerend, stimulerend…’ Einde citaat.

De meeste engelen zijn ons welgezind. De rabbijnen halen in dit verband Psalm 91 aan. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken … (Psalm 91:7)

De rabbijnen horen vaak meer in een tekst dan de doorsnee mens. De rabbijnse lezing van deze tekst is dan: Er zijn er duizend om te vallen aan de linkerzijde en tienduizend aan de rechterzijde. Dat betekent niet, dat zij allemaal gaan vallen, maar dat betekent dat als iemand valt, dan staan er aan je linker zijde duizend en aan je rechterzijde tienduizend. De rabbijnen zeggen dan: de linkerkant is de kant van het kwaad, de rechterkant is de kant van het goede. Dus, zegt de zohar, die middeleeuwse Joodse traditie: er zijn er duizend aan je linkerkant om je te beschuldigen, maar er zijn er tienduizend aan je rechterkant om je te verdedigen. Aan de linkerkant staan dus de boze engelen, maar aan de rechterkant staan er tienduizend klaar tot je verdediging. Je hebt dus duizend aanklagers, maar je hebt tienduizend advocaten.

Dat is dus gelukkig niet in evenwicht. Wij geloven niet in een evenwicht tussen goed en kwaad, maar wij geloven in het overwicht van het goede. Tienduizend aan je rechterhand, die het voor je opnemen. Dat zijn die boden, die de mens ontvangen in de toekomende wereld, die hem een welkom bereiden, die hem helpen bij zijn binnenkomst.

Dat zie je ook in dat verhaal van de arme Lazarus. Daar wordt ook gezegd, dat de engelen Lazarus droegen tot in Abrahams schoot. Dat zijn die engelen uit de groep van de tienduizend, die verdedigers. Die engelen staan klaar voor de arme Lazarus om hem met een hemels escorte binnen te halen. Dat laatste traject hoeft hij zelf niet te lopen, hij wordt gedragen. Die boden worden dus gezonden; er staat in het Grieks dan apostelei, die boden worden dus apostelen, het worden apostolische engelen.

In Hebreeën 1 lezen we: Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend vuur.’… Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?

Hoewel we soms denken dat engelen alleen in de bijbel voorkomen, zijn ze vandaag de dag niet minder actief. Zo af en toe komt er een verhaal van langs, je hoort ze niet heel veel, maar als je ze hoort zijn ze indrukwekkend.

We sluiten af met het volgende waargebeurde verhaal:

In Kongo, in een huis, een internaat, waren tweehonderd zendelingskinderen. Rebellen waren van plan alle kinderen, en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het internaat de rebellen zagen aankomen gingen ze op hun knieën en baden God om bescherming. Er was een kleine heg om het huis en er waren een paar soldaten bij hen, maar dat betekende niets tegen zo’n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook de daaropvolgende dag…

De rebellen kwamen daarna niet meer terug. Eén van de rebellen was gewond geraakt en werd naar het zendingshospitaal gebracht. Toen de dokter bezig was zijn wonden te verbinden vroeg hij: ‘Waarom zijn jullie ons internaat niet binnengevallen? Jullie waren toch van plan ons te doden?’ De man antwoordde: ‘Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang.’ De zendelingen begrepen dat de rebellen engelen hadden gezien, want je hebt geen soldaten met witte uniformen aan in Afrika.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב