Psalm 84 – Verlangen naar het heiligdom
21/10/2019

Psalm 84 – Verlangen naar het heiligdom

Passage: Psalm 84
Psalm 84 - Verlangen naar het heiligdom

Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.
 Hoe lieflijk zijn Uw woningen,
HEERE van de legermachten.
Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.
Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God.
Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,
zij loven U voortdurend. Sela
Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun hart zijn de gebaande wegen.
Gaan zij door het dal van de moerbeibomen,
dan maken zij God tot hun bron;
ook zal de regen hen zegenen
Zij gaan voort van kracht tot kracht,
zij zullen verschijnen voor God in Sion.
HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,
neem het ter ore, o God van Jakob. Sela
O God, ons schild, zie
en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan duizend elders;
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
Want God, de HEERE,
is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.
HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.

 

Overdenking

In vers 3 lezen we de woorden: ‘Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.’

Hoe diep is dit verlangen? De bewoording is zo sterk. Zijn ziel verlangt, bezwijkt zelfs onder het verlangen om God de eer te geven van zijn leven. Niet alleen de geest maar ook het lichaam roept het uit naar de levende God. Wat heeft hij, wat ik ook wil hebben?

Waarschijnlijk hebben we deze psalm vaak gezongen in de kerk: ‘Zelfs vind een mus een huis o Heer.’ Maar heb je ooit de kracht van deze psalm gerealiseerd.

De psalmist wil God loven in Zijn voorhoven. Dit betekend dat de Psalmist er naar verlangt om met God te wandelen, omdat hij weet dat Zijn kracht alles is wat hij nodig heeft.

Verlangen naar de voorhoven van God is meer dan alleen verlangen naar de aanwezigheid van God, zoals we die soms kunnen ervaren.

Dit verlangen is dat God alles in ons leven is, de kracht, de vrede en de waarheid.

En dat dit de reden zal zijn dat de psalmist in de voorhoven God wil loven voor deze aanwezigheid in zijn leven.

We vervolgen in vers 4 en 5: ‘Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.’

In Gods aanwezigheid is er altijd plek om in vrede te leven.

Er is altijd vrede en rust, zelfs de mus vindt er een plek.

Zij die wonen in het huis van God, zij zijn werkelijk gelukkig, want zijn loven de Vader voortdurend.

Vers 6 en 7 zegt ons: ‘Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.’

Voor hen die hun kracht zoeken in de aanwezigheid van God, zal Hij hun kracht zijn.

Voor hen die het verwachten van God zal Hij hun bescherming zijn en in hun hart is er geen obstakel.

Hij zal hen overladen met zegeningen.

Al mijn woorden doen te kort aan deze psalm, lees en bid deze psalm zelf.

 

Muziek

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב