Psalm 72 -8-  Over de landsgrenzen gesproken
10/03/2021

Psalm 72 -8- Over de landsgrenzen gesproken

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

Psalm 72 -8-

Over de landsgrenzen gesproken
Vandaag spreekt vers 8 over de landgrenzen die betrekking hebben op de heerschappij van de Zoon van David, Salomo, want lezen we: Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

En dan zien we de eenheid weer in het Woord van God. Het Woord van God wat zichzelf telkens weer opnieuw bevestigd. Want in Exodus 23 vers 31 schrijft de oude Mozes al de woorden van de God van Israel op wanneer we daar lezen:

Ik zal uw grenzen vaststellen, van de Schelfzee tot aan de zee van de Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier, want Ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen vóór u uit kunt verdrijven.

Zie je, hier worden de landsgrenzen van Israel al vastgesteld en die worden nog eens in Psalm 72 door middel van de pen van David bevestigd.

Salomo, maar bovenal de meerdere Salomo, de Messias, zullen soevereiniteit hebben of heersen over het hele grondgebied van Eretz Yisra'el, van de Zee van Riet (in het zuiden) tot de Zee van Filistijnen (de Middellandse Zee) en het noorden van het westen.

Sforno, de oude rabbijn legt uit dat het Hebreeuwse woord voor ‘heerschappij’ niet van de soort van heerschappij is die en onpersoonlijk karakter heeft, maar dat het betekent dat de koning persoonlijk het volk leidt. Het woord impliceert, of betekend ‘naar beneden gaan’ wat betekent dat de vorst afdaalt tot het niveau van mensen en nauw betrokken is bij hun zaken. Om het nog persoonlijker te maken: dat Hij, de Schepper van hemel en aarde afdaalt naar jou en mij en nauw betrokken is bij uw, jouw en mijn zaken.

Wat een onverwachte en onvermoede schat ligt er in dit vers verborgen zeg. Vind je ook niet. De schepper van hemel en aarde, de Vorst die heerst van zee tot zee en van rivier tot aan de uiteinden van de aarde daalt af naar jou en mij en is nauw betrokken bij jouw en mijn zaken.

En dat is niet alleen straks in de toekomst zo, maar wij, kinderen van de Vader weten dat de Messias al afgedaald is, zo’n 2000 jaar geleden en dat Hij al heel persoonlijk jou en mijn leven leidt wanneer we Hem kennen. Hij is straks in de nabije toekomst nauw betrokken bij ons wel en wee, maar de boodschap die Hij vanmorgen voor jou en mij heeft is dat Hij nauw betrokken is bij uw, jouw en mijn leven. We staan er niet alleen voor. We mogen hand aan hand met Hem door dit leven gaan.  Wat kan dat een ongelofelijke troost in je leven zijn. We staan er niet alleen voor.

Als dat geen zegen is.

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer
De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen
En zelfs hun naam niet noemen

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker
U hebt iets moois bedacht
En straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in Uw handen
En ik kom goed terecht
Want dat hebt U gezegd

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer
De rest is overbodig

https://www.youtube.com/watch?v=Ji4y5yhOrTY

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב