Psalm 72 -6- Over regen op gemaaid gras gesproken
08/03/2021

Psalm 72 -6- Over regen op gemaaid gras gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

Psalm 72 -6-

Over regen op gemaaid gras gesproken
U zal het ongetwijfeld al eens hebben geroken. Vooral in het voorjaar, waanneer het gras in de weilanden nog maar net gemaaid is en het kort daarna regent. Wat kan dat ongelooflijk heerlijk ruiken. Het voorjaar komt je als het ware tegemoet en je voelt de lente tot bij wijze van spreken in je botten. Heerlijk…

Dat is het beeld dat David hier gebruikt in Psalm 72 wanneer Hij, de Koning zal neerdalen. Heb je zo al eens over de wederkomst van de Messias nagedacht? Ik eerlijk gezegd nog nooit. Tot nu.

Wat is de beeldende taal van de Bijbel toch eigenlijk geweldig mooi. Dan steekt ons armetierige recht toe recht aan taalgebruik van het westen er maar schril bij af.

Zullen we eens luitsteren naar wat de Rabbijnen hier over zeggen?

Dit vers leert dat de Koning met een hoofletter zal afdalen tot het niveau van het gewone volk en zich zal bekommeren om hun leven. Als gevolg hiervan zullen zijn woorden diep in hun hart doordringen, zoals de regen die de aarde doordrenkt.

De regen die valt nadat het gras is gemaaid, is bijzonder gunstig (Amos 7: 1), want dan kan het vocht niet alleen de wortels bevochtigen, maar ook de verse toppen van het gras.

In zinnebeeldige zin duidt het gemaaide gras op mensen die zijn vermaand voor hun tekortkomingen. Aangezien mensen normaal gesproken afkerig zijn van het ontvangen van tuchtiging en bestraffing, moet terechtwijzing op een tactvolle manier worden gegeven.

Maar als de koning oprechte bezorgdheid toont voor zijn onderdanen, zullen ze zelfs botte kritiek van hem accepteren, in het besef dat zijn opmerkingen worden ingegeven door zijn oprechte zorg voor hun welzijn.

Ik moet dan denken aan de woorden: Iedere zoon die Hij lief heeft die kastijdt Hij.

Zelfs als de kritiek van de vorst scherp en snijdend is, zullen de mensen zijn woorden dorstig opdrinken, als vers gemaaid gras met opgezogen water.

Rasji stelt dat de woorden van de weldadige Koning zullen de geestelijke dorst van de natie zullen lessen, net zoals een regen van regendruppels de uitgedroogde aarde levendmakend vocht geeft en enorme vreugde geeft.

Radak zegt dat de regering van Salomo voldeed aan Davids hoge verwachtingen van gelukzaligheid. En Juda en Israël woonden veilig, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Beer Sheva, al de dagen van Salomo.

De regering van de Messias zal niet alleen een rijk zijn van grote materiele rijkdom, maar ook van geestelijke waarheid.

Tsja, al ik zo deze woorden op mij in laat werken, dat is Israel in de afgelopen jaren, om in de beeldspraak te blijven al vele malen gekortwiekt, gemaaid. Maar in de dagen waarin wij leven zien wij de nieuwe grasscheuten opnieuw boven het maaiveld uit komen. En het wachten is op de regendroppels. Inderdaad het is werkelijk waar:

Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=VfxprvmnfFs

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב