Psalm 72 -4-  Over de bergen gesproken
04/03/2021

Psalm 72 -4- Over de bergen gesproken

Passage: Psalm 72

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

Psalm 72 -4-

Over de bergen gesproken
Vandaag willen we met elkaar stilstaan bij vers 3. Want we lezen het misschien we snel, maar begrijpen we ook wat er werkelijk staat:

De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid.

Ik moet je zeggen dat ik het lastig vind wat deze tekst wil zeggen. Temeer omdat het, zoals zo veel in het Midden Oosten gebruikelijk is om in beelden te spreken. Want hoe zouden bergen letterlijk voor het volk vrede kunnen dragen, en de heuvels met gerechtigheid.

Daarom heb ik mijn oor maar weer eens te luister gelegd bij de Joodse Rabbijnen en zij zeggen er het volgende over:

Rasji interpreteert dit vers alsvolgt: Als de bergen gevuld zijn met granen en gewassen, zijn de mensen tevreden. Welvaart schept tevredenheid, wat gevoelens van vriendschap en broederschap bevordert. Zo bloeit er vrede in het land. De lage heuvels brengen ook vrede voor de natie door op liefdadige wijze hun rijke vruchten en producten te leveren.

Radak begrijpt dit allegorisch: de bergen verwijzen naar de machtige vorsten van de heidense naties. Onder de indruk van Salomons wijsheid en macht, zullen ze gedurende zijn hele reis vrede met hem proberen te sluiten. Dit zal ook kloppen in het Messiaanse tijdperk. die verstoken zal zijn van vijandigheid.

Volgens Sforno zinspeelt de bergen op de hoge regeringsfunctionarissen die door de koning zijn aangesteld. Deze zelfvoldane bureaucraten worden tientallen kleine tirannen die hun volk onder hun regels uitpluizen. Salomo zal zijn ministers en ambtenaren echter verstandig kiezen; daarom zullen ze de bevolking vrede en welbehagen brengen, in plaats van verdeeldheid en vijandigheid.

Volgens Sforno verwijzen de heuvels naar de lagere regionen van het bestuur, inclusief kleine ambtenaren en de echtgenotes van de ministers. Ook zij zullen medelevend en liefdadig zijn.

Allemaal mooie gedachten. Maar misschien moeten we toch dichter bij het Woord van de HEERE, JHWH blijven dat Zichzelf veelal verklaart. Jesaja 61 vers 11:

Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.

Misschien zit het wel in ons westerse denken dat we precies uit willen pluizen wat de geestelijke betekenis van de bergen en heuvels betekend. Maar het gevaar daarbij kan zijn dat we de essentie van de boodschap missen. Want de boodschap is:

De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid.

De tekst spreekt niet over een ‘misschientje’, maar over een vaststaand feit. De bergen zullen. God spreekt en het zal plaatsvinden. Zoals de zon en de maan haar plaats gekregen hebben.

De tekst spreekt ook over het volk in relatie tot de vrede. Daar waar het volk, Zijn volk Israel in de afgelopen duizenden jaren geen vrede heeft gekend, zal vrede ontvangen. Shalom!

En dat in de weg van of door middel van gerechtigheid. Er zal gerechtigheid plaatsvinden.

Psalm 29 vers 11 zegt:
De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

En dan nog zo’n mooie parallel tekst die we lezen in Jesaja 32:17, die evenals Psal m 72 vers 3 spreekt over gerechtigheid en vrede:
Het werk van gerechtigheid zal vrede zijn; de dienst van gerechtigheid zal voor altijd een rustig vertrouwen zijn.

Nou, met dat vooruitzicht kunnen we denk ik de dag in gaan. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.

We gaan luisteren naar een lied van Ma Navu - How Beautiful - Barry & Batya Segal

Zij zingen de tekst die we vinden in Jes. 52:7 die eveneens spreekt over de bergen en de vrede  Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

We gaan luisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=OD2CE9SuQYA

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב