Psalm 72 -20- Over de laatste woorden gesproken
26/03/2021

Psalm 72 -20- Over de laatste woorden gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden.
Amen, ja, amen.
Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Psalm 72 -20-

Over  de laatste woorden geproken
Tsja, dan zijn we vier weken nadat we begonnen zijn om over deze Psalm na te denken. En wat is het dan mooi en een zegen om meg de woorden die we zojuist gelezen hebben te mogen eindigen.

Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Ik met eraan denken dat wanneer iemand overlijdt of overleden is we bijzondere aandacht hebben voor de laatste woorden van de overledene. Heeft hij of zij nog iets gezegd.

En wat zou het geweldig zijn wanneer we de woorden van David na zouden kunnen zeggen: Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen

David sprak deze woorden uit op zijn sterfbed, maar Mozes wist het al wanneer hij in de Thora in Numeri 14 vers 21 schrijft: Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!

Geweldig toch, die oude Mozes: wat een geweldige profetie, wat een geweldig vergezicht…

En weet je, Jesaja wist het ook en roept het uit: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heerscharen; de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid.

En Johannes op Patmos horen we in het Tweede Testament getuigen:

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

En dan zeggen de uitleggers hierover: En laat de hele aarde vervuld worden met zijn heerlijkheid. De hele aarde kan niet anders worden vervuld met de heerlijkheid van God, dan door mensen overal die hem verheerlijken, in aanbidding voor zijn Zoon. De belofte was gedaan dat het op een dag zo zou moeten zijn ( Numeri 14:21, zoals we dat zojuist met elkaar gelezen hebben); en de psalmist anticipeert op de vervulling van de belofte. Amen en amen .

Laten we toch alsjeblieft het Woord van God serieus nemen. Vanaf Numeri tot en met Openbaring wordt door Mozus, Jesaja en Johannes er van getuigd dat de aarde vervuld zal zijn met Zijn heerlijkheid en bevolkt zal worden door alle schepselen die Hem eer zullen brengen. Dat is geen misschientje. Dat is geen geestelijke waarheid. Ja dat ook, maar het is vooral werekelijkheid. Alle schepselen zullen Hem eer brengen.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
ze zullen niet meer opkomen in het hart.

Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
in wat Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde
en zijn volk blijdschap.

En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem
en vrolijk zijn over Mijn volk.

Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden,
of een stem van geschreeuw.

Daar zal niet meer zijn
een zuigeling die maar enkele dagen leeft
of een oude man
die zijn dagen niet zal volmaken,
want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,
maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Zij zullen huizen bouwen en erin wonen,
zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

In wat zij bouwen, zal geen ander wonen,
van wat zij planten, zal geen ander eten.

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,
en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van Letterlijk: verslijten. het werk van hun handen.

Zij zullen zich niet voor niets vermoeien
of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,
want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,
en hun nakomelingen met hen.

En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden,
een leeuw zal stro eten als een rund,

een slang – zijn voedsel zal stof zijn.
Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten
op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Aan deze besprekingen van Psalm 72 die spreken over het verlangen naar de komst van de Messias, wil ik besluiten met een Maranatha medly.
Je hoort Vocal Group, The Choir Company en samenzang hier tijdens Nederland Zingt Dag 2017. Ze zingen liederen over de terugkomst van Jezus naar de aarde.

In verband met een korte vakatie ga ik er met dit programma even tussenuit en zullen we een aantal herhalingen uitzenden. Intussen wens ik u G-ds onmisbare en zegenrijke zegen tijdens de komende Pesach.

https://www.youtube.com/watch?v=Kn17IVYGSWA

DELEN

[Sassy_Social_Share]

1 Reactie

 1. Anja

  In Numeri 14:21 wordt dit door God gezegd niet door Mozes

  Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie

 1. Anja

  In Numeri 14:21 wordt dit door God gezegd niet door Mozes

  Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב