Psalm 72 -19- Over wonderen gesproken
25/03/2021

Psalm 72 -19- Over wonderen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël;
Hij doet wonderen, Hij alleen.

Psalm 72 -19-

Over wonderen gesproken

Gezegend zij de HEERE God, de God van Israël (vergelijk de andere doxologieën, die op dezelfde manier beginnen.

Dit vers begint met het misschien wel bekende woord voor je Braracha, zedgen, gezegend zij de HEERE. En we hebben daar een paar dagen geleden kort bij stil te staan om de HEERE, JHWH te zegenen. En hier begint dit vers vanmorgen mee. En daar mogen jij en ik vanmorgen ook mee beginnen. Ik denk eigenlijk nu ik dit zo opschrijf dat er eigenlijk geen beter begin van de dag te bedenken is dat wanneer je je ogen opent dat je de nieuwe dag begint met de woorden: Gezegend zij de HEERE God, de God van Israel.

Dat deze zegen niet een zegen is van heel vroeger in de bijbelse tijd, maar nog heel actueel is en van alle tijden blijkt wel uit Psalm 41 waar we in vers 13 lezen:

Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen.

En terwijl ik deze woorden in mijn bijbeltje opzoek vallen mijn ogen op het opschrift van deze psalm waar de vertalers boven gezet hebben: Gebed om genezing en genade.

Hoeveel van deze gebeden zijn door de eeuwen niet opgezonden naar de HEERE G-d. Ontelbare gebeden van gelovigen en ongelovigen om genezing en genade. En weet je, God hoort en verhoort, want Hij doet wonderen, Hij alleen lazen we vanmorgen.

Ik moet denken aan mijn vrouw Anja die jaren en jarenlang ziek geweest is en beter mocht worden. Ik moet denken aan die keer dat Corrie Ten Boom in een stafgevangenis zat en verkouden was en bad om een zakdoek, en er even later iemand een zakdoek kwam brengen. Ik moet denken dat wij thuis op de kat van mijn dochter moesten passen en hij ’s avonds weggelopen was, we geen oog dicht konden doen en ten einde raad maar gingen bidden of de Heere God de kat thuis wilde brengen. We hadden amen gezegd en de kat stond voor de deur. En aan de keer dat de vrachtwagen van de hulporganisatie van Israel Relief Aid was gestolen en op het precies vaststelde tijdstip op wonderlijke wijze werd gevonden.

Lieve mensen, we hebben met een levende G-d te maken. Niet met Iemand vanuit een ver verleden, die vroeger wel wonderen deed, maar dat nu niet meer doet. Amen?

Ik moet denken aan de kleine Benjamin in ons familie, nog maar net geboren met een verschrikkelijke hartafwijking waarvan de artsen voorspelden dat hij niet lang te leven had, maar God is veel groter, veel groter dan de artsen, en Hij had heel andere gedachten over de kleine Ben die nu inmiddels een tiener is! Hallelujah! De Heere alle eer. Toch?

Maar dank denk ik ook aan die neef van me, Arthur, nu 40 jaar en die vanaf zijn tienerjaren al vecht met die verschrikkelijke ziekte waarvan we de naam nauwelijks uit durven spreken. En die nu dagelijks met nauwelijks vol te houden pijn leeft. Maar waarvan de artsen ook zeiden dat hij nooit vader zou kunnen worden. Maar God is groter, veel en veel groter, en nu loopt er zo’n meisje van vier jaar in huis rond te huppelen. Inderdaad, God is een God van wonderen. En of dat niet voldoende is zegt de dichter er maar bij: Hij alleen.

En tegen alle regelt van dit programma in wil ik deze uitzending bidden voor neef Arthur, voor zijn genezing, want ook 27 jaar kanker kan door de Heere God, in een handomdraai genezen worden, want Hij doet wonderen, Hij alleen. En we buigen onze hoofden en zeggen:

Geloofd zij U HEERE God JHWH Adonai, de God van Israël; U doet wonderen, U alleen. Wij komen vanmorgen tot U God van Israel, want tot wie zouden we anders heen gaan. Want U doet wonderen, U alleen. En wij vragen U nederig en vol van hoop om de volledige genezing van Arthur. Wij doen dat op grond van het feit dat U alleen wonderen kunt doen, en in de situatie van Arthur zijn we volledig afhankelijk van een wonder van U. Heer, doe kracht van Uzelf uitgaan zoals U dat deel bij de bloedvloeiende vrouw. Geef Heere ons het geloof vanmorgen dat wanneer wij tot U komen op dit moment en bij wijze van spreken de zoom van Uw bovenkleed aanraken, U Zich omkeert, Arthur aanziet en zegt: Hebt goede moed, zoon, uw geloof heeft u behouden. En dat hij vanaf dit moment gezond zal zijn. Amen.

Het is weer een bijzondere ochtend geworden. Maar als God spreekt, zwijgt de mens zei een predikant eens terwijl het onweerde en hij zijn preek onderbrak.

Laten we stil worden en zijn leren meer naar Zijn stem luisteren.

https://www.youtube.com/watch?v=yJlkY2SlCW4

De HEERE zegent u en behoedt u! De HEERE doet Zijn aangezicht over u lichten en is u genadig! De HEERE verheft Zijn aangezicht over je en geeft je vrede! Shalom!

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב