Psalm 72 -18-  Over Zijn naam gesproken
24/03/2021

Psalm 72 -18- Over Zijn naam gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


17Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Psalm 72 -18-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:
Over Zijn naam gesproken
Terwijl ik deze verzen lees en op mij in laat werken moet ik ineens denken aan de woorden van een oude Psalm 103 met de woorden:

Barmhartig en genadig is de HEERE,
Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.
De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

En dan volgen de woorden waar het mij eigenlijk vanmorgen om gaat:

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.
Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen
.

Toen ik vanmorgen mijn laptop open deed om deze ochtendoverdenking te maken zag ik dat een neef van mij een foto geplaatst had van iemand die overleden was. In totaal waren er op de foto zeven mannen te zien. Stuk voor stuk mensen die de Heere G-d kenden. Zes daarvan zijn overleden en tot heerlijkheid bevorderd schreef een familielid. Alle namen van de personen werden genoemd. Velen van hen kenden ze nog. Maar hoe zal het over honderd jaar zijn. G-ds Woord zegt het:

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.

Nog even en niemand zal de namen van deze mensen meer kennen. Of misschien wel de namen, maar wie zij zelf waren is in de vergetelheid weggezonken. Maar dat is niet erg want dan vervolgt de tekst:

Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen
.

en

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Tesnslotte wil ik nog even inhoudelijk op de tekst in gaan.

De rabbijnen zeggen over deze tekst het volgende:
Moge Salomon voor altijd erkend worden als een toonbeeld van wijsheid en rijkdom. Moge zijn naam alleen geëvenaard worden door de grote naam van de Messias.

Alleen al door de naam van de Messias te noemen, bespoedigt de mens het daaruit voortvloeiende verlangen naar zijn verschijning zijn komst.

Radak legt uit dat net zoals het nageslacht de herinnering aan hun voorouders voorafgaat, zo de roem van de koning zou moeten bestaan zolang de zon schijnt, tot het einde van de tijden.

Rasji voegt eraan toe dat deze term voor nakomelingen meestal is gereserveerd voor de erfgenamen van de koninklijke lijn.

De Talmoed verzamelt een aantal meningen over de naam van de Messias. Sommigen interpreteren deze woorden letterlijk, terwijl ze beweren dat Yeshua zijn (werkelijke) naam zal behouden.

Andere voorgestelde namen die door de joodse geleerden worden genoemd zijn Menachem, Shiloh en Chaninah. Sommige commentaren hebben opgemerkt dat de beginletters van alle vier de voorgestelde namen de Messias vormen.

De voortreffelijke kwaliteiten van Salomon en de Messias zullen universeel gewaardeerd worden.

Allemaal prachtige uitleggingen met misschien wel allemaal meningen die een kant van de diamant beschijnen. Maar een ding staat in ieder geval vast en dat is het woord van de HEERE G-d Zelf, en waar we , wanneer we om ons heen kijken nog helemaal niets van zien, maar wat binnenkort zal plaatsvinden:

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Dar is geen woord Spaans bij zegt een oud Nederlands gezegde en het betekend: Het is goed te begrijpen, er geen enkele onduidelijkheid.

Het is toch zo duidelijk als maar het kan? Er is geen woord Spaans bij!

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar een uitvoering van Psalm 72 uit het oude Psalm boek.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

https://www.youtube.com/watch?v=I1iV-0bu8mk

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב