Psalm 72 -10-  Over het Koninkrijk gesproken
12/03/2021

Psalm 72 -10- Over het Koninkrijk gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

Psalm 72 -10-

Over het Koninkrijk gesproken

De Psalm die we in deze dagen met elkaar overdenken is een profetie over het komende koninkrijk van de Messias; en hoewel er veel verzen van deze Psalm toegepast kunnen worden op Salomo zijn het niet alle verzen die zo maar een op een op hem toegepast kunnen worden. Hij was immers niet de volmaakte Vredevorst.

Want hoewel er tijdens zijn regering sprake was van gerechtigheid en vrede in het bestuur van zijn regering; vóór het einde van zijn regering waren er moeilijkheden en ongerechtigheid.

Het koninkrijk waarover Psalm 72 spreekt, spreekt echter over een hoger Plan van JHWH. Want dit Koninkrijk zal net zo lang duren als de zon, maar dat van Salomo was spoedig ten einde.

Zelfs de Joodse uitleggers begrepen het van het koninkrijk van de Messias.

Hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet, ook in de kerk, die deze beloften verontachtzamen en met de gedachte leven dat er slechts van een geestelijk koninkrijk sprake zal zijn.

Maar zegt een bekende bijbel uitlegger waarvan we het misschien niet een, twee, drie verwachten, Mattew Henry. Ik zal hem citeren

Houd u aan de vele grote en kostbare beloften die hier zijn gedaan, die alleen in het koninkrijk van de Messias volledig vervuld zullen worden.

Voor zijn koninkrijk is opgericht, houden onenigheid en twisten op, in gezinnen, kerken en naties. De wet van Messias, geschreven in het hart, stelt mensen in staat eerlijk en rechtvaardig te zijn en te geven wat ze toekomen; het stelt de mensen ook in staat om in liefde te leven, en brengt zo een overvloed aan vrede voort.

Heiligheid en liefde zullen blijvend zijn in het koninkrijk van de Messias. Door alle veranderingen van de wereld en alle veranderingen van het leven zal het koninkrijk van de Messias zichzelf in stand houden. En hij zal, door de genaden en vertroostingen van zijn Geest, neerkomen als regen op het gemaaide gras; niet op dat omhakken, maar op dat wat blijft groeien, opdat het weer moge springen.

Zijn evangelie is of zal worden gepredikt aan alle naties. Hoewel hij de diensten van niemand nodig heeft, moet hij toch met de beste worden gediend. Degenen die de rijkdom van deze wereld hebben, moeten er de Messias mee dienen, er goed mee doen. Hij zal worden geprezen: we hebben de hoogste verplichtingen jegens hem. Alleen de Messias zal geeerd worden door alle generaties heen. Tot het einde der tijden en tot in de eeuwigheid, zijn naam zal worden geprezen. Alle naties zullen HEM gezegend noemen.

Einde citaat…  We zouden wensen dat de woorden van Mattew, die in de traditionele kerken veel al wordt geciteerd en geroemd veel meer zouden naklinken en de kerken de boodschap van deze bijbeluitlegger zouden verstaan en navolgen.

Alleen de Messias zal gevreesd worden door alle generaties heen. Tot het einde der tijden en tot in de eeuwigheid, zijn naam zal worden geprezen. Alle naties zullen HEM gezegend noemen.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied Baruch HaBa Beshem Adonai  Machtig is de Naam Adonai, gezongen door Elihana.

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב