Psalm 68 -6-  Over de reis door de woestijn gesproken -1-
02/02/2021

Psalm 68 -6- Over de reis door de woestijn gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De woorden die we zojuist gelezen hebben vertellen over de woestijnreis van het volk Israel nadat zij uit Egypte zijn vertrokken en op weg zijn naar het beloofde Land. Als je de bijbel kent weet je dat het nou niet bepaald een reis geweest is die gemakkelijk verlopen is. Veertig jaar lang in de woestijn leven, dat kunnen wij ons in de westerse wereld maar nauwelijks voorstellen.

Het volk klaagde daar ook vaak over tegenover Mozes en daarmee ook tegenover God over de weg die Hij, JHWH met hen ging. Ik weet niet of je wel eens in de woestijn geweest bent, maar het is nou niet bepaald een oase. En bij de bedoeïenen een kopje thee drinken is een hele belevenis, maar laten we maar eerlijk zijn, ’s avonds in de hotelkamer was ik blij met de douche die ik kon nemen.

Nee, wanneer het volk Israel naar de omstandigheden keek, was er weinig vrolijkheid aan te beleven.

Maar het werd anders wanneer zij omhoog keken. Dan was daar de HEERE, JHWH Zelf in de wolk- en vuurkolom en wisten zij: Hij is er bij. Hij woonde zelfs bij hen in de tabernakel. Indrukwekkend vind je niet? We lezen daarover in Exodus 40:

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de HEERE was overdag op de tabernakel, en 's nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten.

Kijk, wij lezen dat en misschien zijn dat overbekende woorden voor je. Maar moet je eens indenken wat dat voor het volk Israel geweest moet zijn. Die met hun eigen ogen Gods aanwezigheid zagen in de vorm van de wolk en wisten: JHWH is er bij. Hij is bij ons. Als het ware, nee, niet als het ware, maar letterlijk het voor hun ogen zagen: Hij is eer bij. Indrukwekkend, vind je niet? Wat moet dat een indruk gegeven hebben als je dat telkens voor je ogen zag gebeuren. Als je je dat realiseert, zou je er misschien zelf naar verlangen. Dat Gods aanwezigheid in jouw leventje zo zichtbaar zou zijn. Dag in dag uit.

Want de wolk van de HEERE was overdag op de tabernakel, en 's nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten.

De toepassing voor dit gedeelte op jouw en mijn leven is niet zo moeilijk te maken. Vroeger zeiden de mensen nogal eens, wanneer er iemand tot het geloof in de Heere gekomen was: Welkom in de strijd! En als we heel eerlijk zijn, bevatten deze woorden waarheid. Het leven is ingewikkeld. En het leven met JHWH maakt het in bepaalde zin niet gemakkelijker. Ja, ik weet het, we moeten de wolk- en vuurkolom voorogen houden en we weten dat JHWH er gedurende de reis door de woestijn er bij is en ja we weten dat het Beloofde Land onze bestemming is, Amen, maar toch… laten we maar eerlijk zijn, soms is het leven hard, bijna ondraaglijk en wreed…

Maar daar stoppen we vandaag natuurlijk niet mee. Want het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben stopt daar ook niet mee. Lees maar mee in de tekst:

8 O God, toen U voor Uw volk uittrok,
toen U voortschreed door de wildernis,

Elohim, de God Die hemel en aarde gemaakt heeft, ging het volk voor door de wildernis.

En ook wij, wanneer we de God van Israel kennen, mogen weten dat hij voor je uit gaat door de soms wildernis in je leven. Wat een geweldige wetenschap!

En de Psalm vervolgt:

U hebt zeer milde regen doen druipen, o God;
Ú hebt Uw eigendom versterkt,
toen het uitgeput raakte.

En ook als wij het leven als een wildernis ervaren, en dat kan elke gelovige ervaren in zijn leven, wanneer je bij wijze van spreken barst van de dorst, en je gevloerd op de grond ligt, dorst naar de HEERE God in je leven, zoals we bijvoorbeeld lezen over David in Psalm 42, als een hert dorst naar de waterstromen, mag je weten dat jij zijn eigendom bent zegt het vers uit Psalm 68 zojuist en dat Hij je zal versterken waanneer je uitgeput bent. Hij zal je versterken met een zeer milde regen staat er.

11 Uw kudde woonde daar;
U maakte Uw eigendom door Uw goedheid gereed
voor de ellendige, o God.

Inderdaad, JWHW wist waar Zijn kudde schapen woonde, logisch, want Hij was er dag en nacht bij. Zo is het precies hetzelfde bij jou en mij. Hij weet waar je woont, ook al zie jij Hem niet en merk je niets van Hem.

U maakt Uw eigendom door Uw goedheid gereed.

En zo is het. Hij maakt Zijn eigendom, jou en mij gereed. Geschikt. En Henk Binnendijk zegt dan altijd: Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken.

Als dat geen zegen is…

Ik moet denken aan het lied ‘In goede Handen’ van Kinga Ban. Zij heeft het lied als bemoediging opgedragen aan haar kinderen op het laatst van haar aardse leven hier. Wat zal dat voor die kinderen geweest zijn. Zo jong nog en dan je moeder te moeten missen. Wat moet dat bij wijze van spreken voor haar kinderen een geweest zijn. Ik kan me zo indenken dat deze kinderen hun toekomst bij wijze van spreken als een ongelooflijke ‘wildernis’ voor zich zagen opdoemen.

Het missen wordt het grootst,
in de allerkleinste dingen.
Het broodjes smeren ’s ochtends,
of ’s avonds zacht voor jullie zingen.
En jullie op mijn schoot,
als we even samen praten,
of zwijgen naar elkaar,
met mijn hand door jullie haren,
Alles wat ik los moet laten.

In goede Handen, ik weet dat ze er zijn,
en jullie vangen, ze helpen je voorzichtig overeind.
Als jullie vallen, en ik er niet kan zijn,
wees maar niet bang,
want jullie zullen in goede Handen zijn

Wat ik met dit lied tegen je wil zeggen is. Ook al ervaar jij misschien in deze tijd van je leven dat je zoveel mist, dat je misschien wel je wel alleen moet gaan in deze tijd van quarantaine, in deze tijd van eenzaamheid, weet:

Je bent in goede Handen, ik weet dat ze er zijn,
en jullie vangen, ze helpen je voorzichtig overeind.
Als jullie vallen, en ik er niet kan zijn,
wees maar niet bang,
want jullie zullen in goede Handen zijn

We gaan luisteren naar het lied:

https://www.youtube.com/watch?v=PuVoazwodq0

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב