Psalm 68 -20-: Over de toekomst van de volken gesproken
19/02/2021

Psalm 68 -20-: Over de toekomst van de volken gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


30 Omwille van Uw tempel in Jeruzalem
zullen koningen U geschenken brengen.

Psalm 68 -20-

Over de toekomst van de volken gesproken

De koningen zullen u geschenken brengen omwille van Uw tempel in Jeruzalem. Een voorvervulling van deze woorden en deze profetie van David zien we natuurlijk al ten tijde van de regering van Koning Salomo. We lezen immers in 1 Koningen 4:

Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven.

Zie je we hoeven niet te raden naar wat er in de nabije toekomst zal plaatsvinden, wat veel van de profetieën vinden we al voor vervuld in de geschiedenis. De HEERE God laat ons niet in het ongewisse over wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Alle koningen van de toenmalige wereld ten tijde van de regering van Salomo dienden Salomo, de koning van de Vrede, Shalom waarvan zijn naam is ook afgeleid.

Maar zo zal het ook in de nabije toekomst zijn. Nu kunnen we ons dat misschien nog niet voorstellen want nagenoeg alle landen en koningen veroordelen Israel. Alleen al in de Verenigde Naties worden talloze veroordelingen over Israel uitgesproken. Maar let goed op de vijgeboom, hij loopt uit, Israel is een feit sinds 1948 en duizenden en duizenden Israelisch weten de weg naar huis te vinden. Allemaal tekenen van Zijn komst. Van de werekelijke en meerdere Salomo, de Koning van Vrede met een Hoofdletter. Bidt daarom dagelijks om de vrede van Jerusalem.

Kijk, de VN kan resoluties tegen Israel aannemen zo veel als ze willen, maar uiteindelijk heeft e Heere God natuurlijk de touwtjes in handen en bepaald Hij hoe het zal gaan. Luister maar naar de woorden in Psalm 76

7Door Uw bestraffing, o God van Jakob,
vielen strijdwagen en paard in een diepe slaap.

8U, ontzagwekkend bent U!
Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, zodra Uw toorn ontvlamt?

9U liet een oordeel uit de hemel horen;
de aarde vreesde en werd stil,

10toen U, o God, opstond ten oordeel,
om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Sela

11Want de woede van mensen zal U tot lof zijn,
wat aan woede overblijft, zult U beteugelen.

12Doe geloften en kom ze aan de HEERE, uw God, na,
u allen die Hem omringt!
Laten ze Hem Die te vrezen is, geschenken brengen,

13Die de adem van vorsten als druiven afsnijdt,
Die gevreesd is bij de koningen van de aarde.

Zullen we het nog een keer lezen?

Laten ze Hem Die te vrezen is, geschenken brengen,
13Die de adem van vorsten als druiven afsnijdt,
Die gevreesd is bij de koningen van de aarde.

Het woord wat hier met ‘geschenken’ is vertaald lezen we alleen in Psalm 68, hier in psalm 76:12 en in Jesaja 18. We lezen daar over de profetie over Cusj of Egypte:

1Wee het land van vleugelgegons,
dat aan de overkant van de rivieren van Cusj is,

2dat gezanten zendt over de zee,
en in boten van biezen over het water.
Ga, snelle boden,
naar een volk, getrokken en geplukt
een volk, gevreesd van toen af en daarna,
een volk van regel op regel en van vertrapping,
bij wie rivieren zijn land beroven.

3Alle inwoners van de wereld
en bewoners van de aarde,
wanneer men de banier omhoog heft op de bergen, zult u het zien;
en wanneer men op de bazuin blaast, zult u het horen!

4Ja, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd:
Ik zal rustig toezien vanuit Mijn woonplaats,
als de zinderende hitte bij zonlicht,
als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd.

5Ja, vóór de oogst, als de bloei voorbij is
en de bloesem een rijpende druif wordt,
zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden
en de takken wegnemen en afkappen.

6Ze zullen tezamen overgelaten worden aan de roofvogels van de bergen
en aan de dieren op de aarde.
De roofvogels zullen er de zomer doorbrengen,
en alle dieren op de aarde de winter.

7In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden gebracht door een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daarna, een volk van regel op regel en van vertrapping – rivieren beroven zijn land – naar de plaats van de Naam van de HEERE van de legermachten, de berg Sion.

In elk geval duidt het woord op een speciaal geschenk dat de naties ooit zullen aanbieden als eerbetoon aan God.

Net zoals Gods glorie over Jeruzalem is verspreid, zal het uiteindelijk de hele aarde bedekken. Dan zullen alle naties hulde brengen aan Hem en aan de Messias.

Als dat geen zegen is.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב