Psalm 56 vers 6 – 8 Strijd
09/01/2020

Psalm 56 vers 6 – 8 Strijd

Passage: Psalm 56

Psalm 56 vers 6 – 8 

6   De hele dag verdraaien zij mijn woorden;
     al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.
7   Zij scholen samen, zij verbergen zich;
     zij letten op mijn voetstappen,
     omdat zij loeren op mijn leven.
8   Zouden zij bij zoveel onrecht vrijuit gaan?
     Stort de volken neer in toorn, o God! (Psalm 56:6-8)

 

Overdenking

Bij het lezen moet ik denken aan het volk Israel door de tijd heen.

Altijd waren ze in de minderheid, altijd waren er andere volken die hen niet konden accepteren.

En nu is het nog steeds zo, ingeklemd door volken die hen haten, die hen wil vernietigen. En waarom?

De wereld zal het niet kunnen begrijpen, de wereld geeft religie de schuld van dit probleem.

Volgens velen ligt het er aan dat mensen koppig en vast blijven houden aan verkeerde denkbeelden en stereotypen van Israëlieten en meer in het bijzonder van de Joden.

Maar ligt de bron niet ergens anders?, wat als er werkelijk een kwaad is die ons tegen staat?

Jezus, het Lam van God spreekt over Zijn tegenstander, als de wolf die rondgaat om te kijken wie hij kan verscheuren. En dat zijn in eerste instantie de schapen van Zijn weide. Gods lieveling, zijn Eerstgeborene, Zijn bruid, Zijn volk, Israel?

Is dit niet het probleem waar de Israel in eerste instantie, en in bredere zin alle kinderen van God mee te maken hebben. Israel, de Joden worden op de meest vreselijke manieren beschimpt, bespot, gehaat en gedood. Maar denk ook eens aan de wereldwijde vervolging van alle christenen in deze wereld. Er is nog nooit zo’n sprake geweest van vervolging dan nu in deze tijd.

Is de wereld om ons heen niet een slaaf van het kwaad dat zich alles toe-eigent. Zelfs het leven van jonge kinderen en ouderen zoeken meer en meer zelf de dood…?!

Laten wij, u jij en ik ons beseffen onze strijd niet gericht is tegen onze buren of collega’s of klasgenoten. Onze strijd is tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Kort samengevat: satan en zijn engelen. Want dat zijn de werkelijke geweldhebbers van deze wereld.

Wanneer wij goed dit vers lezen, moeten we vaststellen dat dit vers wordt geplaatst in het “hier en nu”.

Het is dus zo maar ‘stil maar, wacht maar, alles komt goed’. Inderdaad, alles komt goed, maar er is sprake van strijd, dus:

‘Neem hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de kwade dag. en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid; en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.’

Muziek

Wij zijn meer dan overwinnaars


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב