Psalm 56 vers 13 – 14 Geloften nakomen
14/01/2020

Psalm 56 vers 13 – 14 Geloften nakomen

Passage: Psalm 56

Psalm 56 vers 13 – 14 

O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan;          
ik zal ze aan U met dankzegging nakomen.
Want U hebt mijn ziel gered van de dood
– hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? –
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen
in het licht van de levenden.

Overdenking

Ik weet niet wat uw of jouw ervaring is in het geloofsleven. Als ik eerlijk ben ervaar ik het nogal eens als eenrichtingsverkeer. En dan bedoel ik mijn goede bedoelingen ten opzichte van God. Mijn bidden, mijn bijbel lezen, mijn zogenaamde zoeken naar God, mijn goede bedoelingen naar mijn omgeving.

Maar, als ik heel eerlijk ben is het is geen eenrichtingsverkeer. Het moet voorbij zijn met mijn en misschien ik wel uw of jouw lauwheid in onze omgang met God.

Vergeet alle smoesjes die ons vertellen dat we niets goeds kunnen doen. Nergens in de bijbel staat dat we hopeloos zijn en pas een goed geestelijk leven kunnen hebben als we er niet meer zijn. Henk Binnendijk zegt zo vaak: Je zal daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken.

Nu is het de tijd om te laten zien waar we echt naar verlangen en waar u jij en ik voor staan.

Wanneer u, jij en ik de Heere, de Ene, de Eeuwige hebben leren kennen rust er een enorme verantwoordelijkheid op uw, jouw en mijn schouders om Hem boven alles, en ik zeg het nog een keer Hem boven alles lief te hebben. Punt uit!

Hij heeft er alles aan gedaan, Werkelijk alles. Zijn eigen Zoon aan jou en mij gegeven tot een losprijs.

Hij heeft Zijn hand uitgestoken, Hij heeft Zijn Zoon als offer gegeven zodat wij het nieuwe leven mogen binnen gaan. Jezus solliciteerde niet voor schoonmaker.

Hij kwam niet om alleen even onze zonden af te wassen zodat wij er geen problemen meer mee hebben.

Hij kwam om een persoonlijke omgang  te hebben. Met u. Met jou. Hij rekent u, jou en mij tot zijn vriend en vriendin.

Niet omdat ik het zeg maar omdat Hij het zegt:

Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.

De omgang die David had is een voorbeeld, onze relatie mag zoveel dieper gaan dan dat van David.

Ook wij kunnen beloften doen, maar zijn er ook aan gehouden die na te komen. Denk er om geen loze beloften doen. We zijn gehouden aan onze en zijn woorden.

Wat een geweldige zegen dat wij mogen wandelen voor Gods aangezicht in het eeuwige licht.

Laten we de verzen nog eens lezen:
O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan
ik zal ze aan U met dankzegging nakomen.
Want U hebt mijn ziel gered van de dood
– hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? –
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen
in het licht van de levenden.

Als we deze verzen lezen, maakt het je dan niet jaloers? Drijft het je dan niet toe naar Vader toe?

Is dit ons uw, jouw en mijn diepste verlangen? Wandelen voor God?

 

Muziek

Ik zal er zijn - SELA


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב