Psalm 50 vers 1-3: Over luisteren gesproken
22/11/2019

Psalm 50 vers 1-3: Over luisteren gesproken

Passage: Psalm 50 :1-3

Psalm 50 vers 1-3: Over luisteren gesproken

Een psalm van Asaf.
De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.

Uit Sion, de volmaakte schoonheid,
verschijnt God blinkend.

Onze God komt en zal niet zwijgen;
voor Zijn aangezicht verteert een vuur,
rondom Hem stormt het geweldig

Psalm 50 vers 1-3

Over luisteren gesproken

Wanneer we vandaag een begin maken met Psalm 50 is het goed om even stil te staan bij de schrijver van deze Psalm.

Asaf (of Asaph) was een bekende zangmeester (koorleider) van koning David. Hij was dichter, zanger en ziener. Hij was een Leviet, de zoon van Berechja, uit het geslacht van Gersom, met de bijnaam van Ziener (1 Kron. 15:17; 16:5; 2 Kron. 29:30 ('Asaf, de ziener'). Van hem staat in 1 Kron. 25:2 dat hij ook profeteerde.

Aan Asaf worden twaalf psalmen toegeschreven (Ps. 50, deze Psalm dus en de Psalmen en 73 tot en met 83)

De psalmen die door hem geschreven zijn, hebben vaak een ernstige inhoud. Asaf wil zijn volksgenoten, Israel iets leren. Maar als het ware over de hoofden van de Israelieten heen speekt God door Zijn Woord, door deze Psalm, tot jou en mij.

In veel van de Psalmen die Asaf geschreven zijn lezen we ook van voorzeggingen, profetieën aangaande de dingen die, zoals we in het laatste boek van de Bijbel lezen, die haast geschieden moeten’. In de Psalmen die Asaf schreef vinden we veel heen wijzingen het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes.

Laten we vandaag een begin maken met te luisteren wat hij (HIJ) ons wil vertellen, want, zoals de tekst zegt: De God van de goden spreekt. Voldoende reden dus om je oren te spitsen en goed te luisteren dus.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms ben ik weleens jaloers op mensen die bij wijze van spreken dagelijks een briefje uit de hemel ontvangen. Dat zijn dan de mensen die dagelijks een persoonlijk contact hebben met God over allerlei zaken die God hen persoonlijk duidelijk maakt. Soms doordat God hen persoonlijk en voor hun oren hoorbaar aanspreekt of dat God hen door middel van dromen of visioenen dingen duidelijk maakt. Zoals bijvoorbeeld Abraham en Mozes met God wandelden.

Ik moet je eerlijk bekennen dat mij dat vaak jaloers maakt. Immers, als je zo’n contact met God hebt, dan heb je toch wel een persoonlijke relatie met Hem.

Maar…

Maar gaan we er dan niet aan voorbij dat God jou en mij een heel boek nagelaten heeft. Niet zomaar een briefje uit de hemel, maar een heel boek. Waarin Hij van A tot Z verteld Wie Hij is en wat Zijn plannen zijn met deze wereld, met Zijn volk Israel en met jou en mij? Strikt persoonlijk?

Kijk maar naar de woorden waar deze Psalm mee begint:

De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.

Luister, de God van de goden, de HEERE spreekt en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Daar horen jij en ik bij. Helemaal. En God, die God die hemel en aarde schiep roept je op om te luisteren naar wat Hij gaat zeggen.

Na vandaag kun je nooit meer zeggen dat God nooit tegen je gesproken hebt. Dat is toch wel bijzonder. Nu komt het op luisteren aan.

Muziek

Vanwaar de zon op gaat

Tekst

Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.

Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב