Psalm 50 vers 1-3: Over de Allerhoogste God gesproken
25/11/2019

Psalm 50 vers 1-3: Over de Allerhoogste God gesproken

Passage: Psalm 50: 1-3

Psalm 50 vers 1-3: Over de Allerhoogste God gesproken

Een psalm van Asaf.
De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.

Uit Sion, de volmaakte schoonheid,
verschijnt God blinkend.

Onze God komt en zal niet zwijgen;
voor Zijn aangezicht verteert een vuur,
rondom Hem stormt het geweldig

Psalm 50 vers 1-3

Over de Allerhoogste God gesproken

De kans is groot dat je deze Psalm kent; bijvoorbeeld door vers 15 (ook wel ‘het telefoonnummer’ van God genoemd): "Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.”

Of is het laatste vers van deze Psalm u meer bekend: ”Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”

Mogelijk ken je deze Psalm aan de hand van de 'conclusieteksten' terwijl het overige van de Psalm wellicht onbekend is. Zullen we eens bij het begin beginnen en zien hoe we uiteindelijk tot een conclusie komen?

In het eerste vers spreekt de God van de goden tot de aarde en daarmee is eigenlijk ‘de toon gezet’ in dit gedeelte.

Want dat zegt ons iets van de enorme afstand die er is tussen God en andere goden, wie of wat dan ook zijn. Want er zijn nogal wat goden in deze wereld… In Efeze wisten ze er al van en hadden zij zelfs een beeld voor een God die hen onbekend was…

God wordt hier de God van de goden genoemd. Daarmee wordt nog eens extra gewezen op zijn bijzonder hoge ‘status’.

Hij is niet zomaar Iemand. Hij is de God van de goden; de hoogste van allen. Zoals in vers 14 staat: de Allerhoogste.

CS Lewis durfde de gewaagde woorden te schrijven: Jezus is of de grootste mens die ooit heeft geleefd of Hij is een gek die niet thuis hoorde in de gewone wereld. Hij durfde dat te schrijven omdat er geen tussenweg is.

Wij mensen proberen van Jezus een groot leraar te maken. Maar de dingen die Hij over Zichzelf zei laten een totaal ander mens zien. Een mens die werkelijk de Messias is. En iemand die dat durft te beweren moet of gek zijn, of hij moet werkelijk de Messias zijn.

Wanneer we op deze manier naar de verzen kijken dan vraagt dat een besluit van ons. Of onze God is echt God en we gaan er helemaal voor, of Hij bestaat niet. Is Hij het Die betrokken is bij jou en mijn leven? De enige God, die boven alles is, de God die alles in handen heeft? De God Die almachtig is?

Weet je… ik kan mij er elke keer weer over verbazen dat ik met deze God in aanraking ben gekomen. Er zijn talloze mensen die niet van deze God gehoord hebben en er zijn talloze mensen die met andere goden in aanraking gekomen zijn. Wat een genade dat wij, jij en ik van de Allerhoogste God mochten horen. Een God Die niet alleen gediend wil worden, maar jou en mij wil dienen. Zichzelf zo klein gemaakt heeft door als mens naar deze aarde te komen en alle rottigheid uit jouw en mijn leven weg te nemen. En je een heerlijk leven met Hem te geven.

God die werkelijk Zijn heerlijkheid zal openbaren. Geloof het en je zult het zien. Deze psalmist zuigt het niet uit zijn duim, het is geen dogma voor hem. De psalmist weet het, is getuige geweest.

En nu is het onze tijd om getuige te zijn van Gods heerlijkheid. Open je ogen en je zult het zien.

Muziek
Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam

Tekst
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!


 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב