Psalm 48 vers 15 Over de Verlosser gesproken
20/11/2019

Psalm 48 vers 15 Over de Verlosser gesproken

Passage: Psalm 48 vers 15

Psalm 48 vers 15 - Over de Verlosser gesproken

We sluiten samen met de dichter van deze prachtige psalm 48 af met een prachtige conclusie en met een geweldige belofte.

Het woordje ‘want’ heeft betrekking op wat hiervoor geschreven werd en is een rede gevend woordje. Zullen we de psalm nog eens doornemen?

Een lied, een psalm, van de zonen van Korach.

De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde,
de stad van de grote Koning!

God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een veilige vesting.

Want zie, koningen hadden zich verzameld,
zij waren samen opgetrokken.

Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,
zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.

Huiver greep hen daar aan,
smart als van een barende vrouw.

Met een oostenwind breekt U
de schepen van Tarsis stuk.

Zoals wij het gehoord hadden,
zo hebben wij het gezien
in de stad van de HEERE van de legermachten,
in de stad van onze God:

God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela

O God, wij gedenken Uw goedertierenheid
in het midden van Uw tempel.

Zoals Uw Naam is, o God,
zo is Uw roem,
tot aan de einden der aarde;
Uw rechterhand is vol gerechtigheid.

Laat de berg Sion zich verblijden;
laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.

Ga rondom Sion en loop eromheen,
tel haar torens,
richt uw hart op haar vestingwal,
kijk nauwkeurig naar haar paleizen
om het aan de volgende generatie te vertellen.

Want deze God is onze God,
eeuwig en altijd;
Híj zal ons leiden tot de dood toe.

Inderdaad, vertel het maar aan de volgende generatie wat een wonderlijk en geweldige God Israel en wij hebben. In de psalm hebben we gelezen over een strijd, zozeer zelfs dat de pijn die het deed vergeleken werd met een barende vrouw. Maar, om in de beeldspraak te blijven: Hij bleek de Verlosser te zijn van Zijn Bruid Israel.

Maar Hij blijkt ook jouw en mijn Verlosser te zijn! Kom, laten we samen zingen met onze oudste broer Israel:

Want deze God is onze God,
eeuwig en altijd;
Híj zal ons leiden tot de dood toe.

Muziek
Mijn Verlosser Leeft

Tekst

ik weet hij heeft mij gered
mij in de vrijheid gezet
ik geloof
ik geloof
hij droeg mijn pijn en mij schuld
heeft mij met liefde gevuld
ik geloof
ik geloof
'k hef een banier op
mij heer stond op uit het graf
mijn verlosser leeft
mijn verlosser leeft
mijn verlosser leeft
mijn verlosser leeft
mijn verlosser leeft
mijn verlosser


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב