Psalm 48 vers 12 – 14 Over de Overwinnaar gesproken
19/11/2019

Psalm 48 vers 12 – 14 Over de Overwinnaar gesproken

Passage: Psalm 48:12 – 14

Psalm 48 vers 12 – 14 Over de Overwinnaar gesproken

Laat de berg Sion zich verblijden;
laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.

Ga rondom Sion en loop eromheen,
tel haar torens,

richt uw hart op haar vestingwal,
kijk nauwkeurig naar haar paleizen
om het aan de volgende generatie te vertellen.

Want deze God is onze God,
eeuwig en altijd;
Híj zal ons leiden tot de dood toe.

 

Over de Overwinnaar gesproken

Wanneer we deze psalm lezen moeten we ons realiseren dat de Korachieten die deze psalm zingen spreken over Jeruzalem zonder het ooit gezien te hebben. Dat maakt de psalm eigenlijk alleen maar mooier. Iets waarderen, iets bezingen zonder het ooit gezien te hebben. Daar is geloof voor nodig.
Niet gezien, en toch geloven.

In de tekst die we zojuist met elkaar gelezen hebben zie je als het ware de Korachieten door Jeruzalem lopen. Als een soort gidsen. Zij wijzen ons op de schoonheid van Jeruzalem.

In de psalm worden jongeren en ouderen opgeroepen om rond de stad met zijn torens te tellen, de vestingwal of de muren en paleizen te gaan bekijken.

Er zijn ongetwijfeld talloze uitleggingen over deze teksten. Maar ik wil vanmorgen er de aandacht op richten dat de God van Israel Zijn volk niet vergeet. Ook al is Jeruzalem talloze keren verwoest met de grond gelijk gemaakt. Al zijn er ook vandaag talloze volken die Israel met de grond gelijk willen maken. Lees de krant er maar op na of zet je televisie maar aan. Ook in de dagen waarin wij leven worden bijna dagelijks raketten en mortieren op Israel afgevuurd om het land plat te bombarderen. Worden ballonnen opgelaten om  het land plat te branden.

Maar, wat er ook gebeurd. God zal haar opnieuw in alle glorie herbouwen. Haar torens en muren en paleizen zullen overeind staan. De tegenstander zal uiteindelijk moeten capituleren. God zal uiteindelijk de overwinnaar zijn.

Eeuwen geleden zongen de Korachieten daar al van. Niet omdat zij het al met hun  natuurlijke ogen zagen, maar hun geestelijke ogen zagen veel verder.

Wanneer wij in de God van Israel geloven zullen wij ook mee kunnen zingen met psalm 48 en Zijn Overwinnaar. Hij zal immers Israel en Jeruzalem herbouwen. Want Hij is Overwinnaar!

Maar mag ik vanmorgen ook je aandacht richten op een persoonlijke toepassing van de psalm? Weet je, het kan nog zo’n puinhoop in je leven zijn. Zijn al je dromen en verlangens platgebombardeerd of plat gebrand. Ook als is je leven niet geworden wat je er mogelijk allemaal van verwacht had. Ook al zie je niets, maar dan ook helemaal niets van God in je leven. Is het pikke en pikke donker. Ik mag je vanmorgen vertellen dat er hoop is. Wil je een bewijs?

Wie had er in de jaren 1940 – 1945 toen de Joden na jaren van bedreiging uiteindelijk massaal de gaskamers ingedreven werden en gedood werden, bij wijze van spreken nog een cent voor het volk Israel gegeven hebben? Niemand toch?

En nauwelijks twee jaar later werd de staat Israel uitgeroepen. Een wonder toch> Maar zij aantroffen een woest en verlaten land. En nu, zeventig jaar laten mogen we met recht zeggen dat het een land van melk en honing is. Wie er geweest is zal het kunnen beamen.

Wil ik daarmee zeggen dat Israel zo geweldig is? Welnee, maar… we hebben een geweldig God, die boven alle omstandigheden staat.

Zo handelde God met Zijn volk Israel. En dat is het bewijs dat Hij niet alleen machtig is om misschien in de puinhoop van in jouw en mijn leven in te grijpen, maar dat ook echt wil doen.

Kom, als je deze God nog niet kent, of wanneer je totaal de weg kwijt bent. Stel je vertrouwen op Hem. Ik moet denken aan psalm 37 vers 5, de tekst waarmee ik samen met mijn vrouw Anja verbonden werd: ‘Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.’

Muziek

Jezus is overwinnaar

 

Tekst

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב