Psalm 47 vers 9 – 10: Over bescherming gesproken
13/11/2019

Psalm 47 vers 9 – 10: Over bescherming gesproken

Passage: Psalm 47 vers 9 – 10

Psalm 47 vers 9 – 10: Over bescherming gesproken

God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!

 

Overdenking

Dit is het doel, vanaf het moment dat God Abraham riep was dit al het doel. God die regeert over de volken. Hij, die regeert over Zijn eigen schepping. Zijn schepping die eeuwenlang gekidnapt werd door Zijn tegenstander. Ook nu nog in de tijd waarin wij leven. Die dood en verderf zaait. Die de wereld in zijn greep heeft. Die het mensdom totaal verblind.

Hij die de god van deze eeuw genoemd wordt door Paulus in 2 Korinthe 4 vers 4. Maar hij, de overste van deze wereld zal buitengeworpen worden lezen we in Johannes. 12:31.

Realiseren we wel voldoende  dat we te maken hebben met de overste van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid waarvan Paulus schrijft aan de mensen in Efeze 2 vers 2?

Zijn we ons ten volle bewust dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, (Efeze 6 vers 12)?

We leven in bezet gebied…

Maar…

Er blijkt sprake van een Goddelijk 'maar' in de geschiedenis die de God van Abram, Izak en Jacob met Zijn volk en met Zijn hele schepping heeft. In Abraham trekt God de wereld naar Zich toe en zal Sion door recht verlost worden (Jesaja 1 vers 27) en

Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
en veel volken vonnissen.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

(Jesaja 2 vers 3-5)

Wat een geweldige omkeer zal er plaatsvinden wanneer God Zijn plaats zal innemen op de troon van deze wereld. Daar waar de edelen, of met andere woorden de machthebber van deze wereld nu nog het volk van God en de God zelf de rug toekeren en bestrijden, zij zullen zich voegen bij het volk van de God van Abraham, zo zegt de tekst.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Zie jij er ook zo naar uit? Het kan  nog zo donker zijn in de wereld om ons heen, maar Hij komt om alles wat krom is recht te zetten.

Weet je waarom ik dat zo zeker weet?

Omdat deze tekst eindigt met de woorden:

want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!

Weer zo’n mooi woordje: want…

Je zou dit woordje ook kunnen vertalen met ‘omdat’ . ‘Want’ geeft een reden of argument aan, bijvoorbeeld: Piet gaat niet naar de film want hij heeft hem al gezien.

Laten we de tekst nog eens lezen:

God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!

Een schild is een bord met een handvat waarachter je je verbergt. Het schild is een wapen in de strijd. Een ridder werd vroeger beschermd door een schild en een harnas. God blijkt in verband met de tekst voor Israel en het Volk van God, maar eveneens voor hen die Zich het eigendom van God weten een schild.

Het woord 'schild' komt van het Griekse woord skylon wat de betekenis van 'huid' of 'het bedekkende' heeft. De vier Hebreeuwse woorden magen, tsinnah, shelet en socherah bevatten, gelijk ons 'schild', het grondbegrip van het bedekken , omringen, beschermen.

De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;

Want…

ook zij zullen schuilen, zich laten omringen gen beschermen door de God van Abraham.

Want…

Hij is zeer hoog verheven!

Muziek

Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב