Psalm 47 vers 6 – 8: Over zingen gesproken
12/11/2019

Psalm 47 vers 6 – 8: Over zingen gesproken

Passage: Psalm 47 vers 6 – 8

Psalm 47 vers 6 – 8: Over zingen gesproken

God vaart op onder gejuich,
de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
Zing psalmen voor God, zing psalmen,
zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
want God is Koning over heel de aarde;
zing psalmen met een onderwijzing.

 

Overdenking

Er wordt wat afgezongen in deze wereld, vind je ook niet? Er wordt over van alles en nog wat gezongen. In de wereld gaat het vaak over wat ‘liefde’ wordt genoemd. En binnen de christelijke wereld kennen we bijna talloze bundels zoals Johan de Heer en bijvoorbeeld Opwekking met inmiddels meer dan 800 verschillende liederen.

Israel wordt in de tekst opgeroepen om voor de hun God te juichen, het bazuingeschal te laten horen en maar liefst tot vijf (!) keer toe in de psalm te zingen.

Als je je probeert in te leven in de tekst moet dat een enorm feest geworden zijn: Juichen, bazuingeschal en zingen… Phoe, daar kunnen wij vaak in onze diensten nog wat van leren… En misschien past dat niet zozeer bij onze ingetogen cultuur. Maar laten we vooral voorzichtig zijn elkaar te kritiseren op dit punt. Want daar zijn wij natuurlijk experts in. Om mensen die wat meer ingetogen zijn te vertellen dat er in de diensten meer gejuicht moet worden en dat er maar vooral de sjofar geblazen moet worden… En andere weer op hun beurt dat als dat charismatishe gedoe met handen opheffen en dan dat sjofarblazen… Doe maar gewoon, dan doen we gek genoeg…Laten we maar eerlijk zijn, daar maken wij ons vaak druk over.

En dan missen we kern van de boodschap die God ons wil brengen. Ook vanmorgen. Want het doel van wat God vandaag is wel heel duidelijk. Israel, Zijn volk, wordt in de verzen opgeroepen om te juichen, de bazuin te laten schallen en te zingen… Niet zomaar, maar om reden dat Hij Koning van Israel is! En niet alleen Koning van Israel, maar over de hele aarde!

Heb je je wel eens gerealiseerd wat een geweldige omkeer dat op deze aarde teweeg zal brengen? De wereld bloed in de tijd waarin wij leven uit ontelbare wonden. Wat een leed, wat een pijn, wat een verdriet. In het klein en in het groot… De koningen van onze tijd vergaderen wat af met elkaar, maar laten e maar eerlijk zijn: het wordt er allemaal niet beter op…

Maar we mogen met heel ons hart weten dat er een heel andere tijd aan zal breken! De tijd warin God bij Israel zal wonen en hun Koning zal zijn die over de hele aarde zal regeren. Weg alle pijn, alle verdriet, alle oorlogen in het groot en klein. Nooit meer tranen, nooit meer pijn.

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Misschien vraag je je af waarom ik dit zo zeker weet? Gewoon… om dat God het zegt… Misschien vind je dat wat te makkelijk… Dat kan wel zo zijn, maar als we niet worden als een kind… Ook een kind kan wel eens zeggen: Gewoon, omdat pappa het zegt… daarom… meer is er vaak niet nodig voor een kind. Want wat pappa zegt is waar.

Zo is het ook in het geloof. Laten we stoppen met redeneren en juichen, de bazuin laten schallen en zingen voor de Heere, want Hij komt! Doe je mee met je oudste broer Israel?

Muziek

Nooit meer tranen, nooit meer pijn


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב