Psalm 47 vers 4-5: Over Israel gesproken
11/11/2019

Psalm 47 vers 4-5: Over Israel gesproken

Passage: Psalm 47 vers 4-5

Psalm 47 vers 4-5: Over Israel gesproken

Hij onderwerpt volken aan ons,
Hij brengt natiën onder onze voeten.
Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit:
de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad.

Overdenking

Wanneer we deze woorden zo lezen is het vanzelfsprekend van belang om te weten wie hier bedoeld worden met ‘ons’. Zijn dat misschien de christenen op deze aarde? De laatste zin geeft ons een duidelijke heenwijzing. Het betreft Jacob. En de naam die Hij later ontvangt is Israel.

Wanneer ik de woorden zo lees en op mij in laat trekken kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat hier wellicht wel de grootste voedingsboden van het antisemitisme ligt. God heeft Jacob en daarmee Israel gekozen boven alle andere volken. Geen grote aanzienlijke landen zoals bijvoorbeeld Amerika, China, Duisland of Frankrijk, maar dat kleine nietige en laten we maar eerlijk zijn eigenwijze Israel.

En de schrijver van de Psalm schrijft deze verzen, gedicteerd door God Zelf, alsof Hij Zelf de schrijver is: Hij, dus God Zelf onderwerpt volken aan ons en brengt natiën onder onze voeten. Dat is om het maar zacht te zeggen niet waar de volken, de wereld op zit te wachten. Onderwerping aan (de God van) Israel. Zou dat niet de kern en de oorsprong kunnen zijn van het antisemitisme? Anders gezegd: Zou dat niet de oorsprong zijn van de geestelijke strijd tussen God en Zijn tegenstander? De duivel is immers, om het maar eens platvloers te zeggen, als de dood, dat hij zijn volgelingen kwijt raakt en zij (en daarmee hij) onderworpen wordt aan (de God) van Israel?

Maar God heeft een plan met Israel, luister maar wat Hij daar Zelf over zegt in Jesaja 41:

Maar u, Israël, Mijn dienaar,
u, Jakob, die Ik heb verkozen,
het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad,
u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde,
geroepen uit haar uithoeken,
en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar,
Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden,
allen die in woede tegen u ontstoken zijn.
Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen,
de mannen die u aanklagen.
U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden,
de mannen die zich tegen u keren.
Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets,
de mannen die strijd tegen u voeren.
Want Ik ben de HEERE, uw God,
Die uw rechterhand vastgrijpt
en tegen u zegt: Wees niet bevreesd,
Ik help u.
Wees niet bevreesd, wormpje Jakob,
volkje Israël,
Ík help u, spreekt de HEERE,
uw Verlosser is de Heilige van Israël.

Tsja, eerlijk gezegd wordt je soms wel eens moedeloos wanneer je de golf van antisemitisme en de haat die al of niet gepaard gaat met wapentuig zoals ballonnen of raketten die op Israel worden afgevuurd.

Maar weet je wat God daarover zegt, Hij Die het hier op Zijn aarde voor het zeggen heeft:

Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen,
de mannen die u aanklagen.
U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden,
de mannen die zich tegen u keren.
Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets,
de mannen die strijd tegen u voeren.
Want Ik ben de HEERE, uw God,
Die uw rechterhand vastgrijpt
en tegen u zegt: Wees niet bevreesd,
Ik help u.
Wees niet bevreesd, wormpje Jakob,
volkje Israël,
Ík help u, spreekt de HEERE,
uw Verlosser is de Heilige van Israël.

Daar kunnen we de dag mee in toch? Hij staat er boven!
Halleluja!

Muziek

Psalm 47 - Koning van de aarde


 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב