Psalm 45 vers 9 en 10 – Over Koning Jezus gesproken
28/10/2019

Psalm 45 vers 9 en 10 – Over Koning Jezus gesproken

Passage: Psalm 45 vers 9 en 10

Psalm 45 vers 9 en 10 - Over Koning Jezus gesproken

Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel,
wanneer U uit de ivoren paleizen komt,
waar men U verblijdt.
Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen;
de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.

 

Overdenking

We  hebben het er binnen de dit programma al meerdere malen over gehad dat het Woord van God op meer manieren gelezen kan worden. Zo zou je bijvoorbeeld de verzen die we lezen kunnen toepassen op koning David.

Maar er is ook sprake van een diepere laag in deze Psalm. Het hele Woord van God getuigd namelijk van Hem die komen zou. gekomen is en komen zal. Jezus de Messias, de Verlosser.

Het leven van David bijvoorbeeld was en is een voorafschaduwing van het leven van Jezus. Zijn verkiezing als achtste zoon, zijn zalving, zijn overwinning op Goliath, zijn strijden tegen de volken buiten Israel. Maar ook zijn manier van leiden van het volk van Israel als een koning laat zien wat het hart van de Vader naar uit gaat.

En daarom is deze Psalm ook en vooral een lange profetie het koningschap van Jezus en het huwelijk met Zijn Volk Israel. Daarom zet de herziene statenvertaling boven deze Psalm de woorden; ‘Bruiloftslied’.

In de verzen die we zojuist gelezen hebben lezen we dat de Koning, de Bruidegom uit Zijn ivoren paleis komt, wat ziet op het feit dat Hij Zijn woning, de hemel verlaat om Zijn bruid te gaan ontmoeten.

Zijn kleding geurt bij wijze van spreken van de heerlijkste spijzen. Op het moment dat Hij komt zal iedereen zal het zien. Er is niet aan te ontkomen, en iedereen zal weten: Dit is de Koning

Hij is het levende bewijs van Gods heerlijkheid. Het gaat niet om Zijn status, het gaat om de heerlijkheid van de Vader in de hemel die wordt geopenbaard aan de mensen in deze Koning. De heerlijkheid van Wie Hij is en wat Hij doet.

Israel, de Bruid,  zal Hem dan herkennen en erkennen als haar Bruidegom, en wij die uit de volkeren zijn zullen bij deze ontmoeting aanwezig zijn. Wat een geweldige ontmoeting zal dat zijn. Wat heeft Zijn volk moeten lijden op deze aarde. Tot op de dag van vandaag.

Maar hoe onbeschrijflijk groot zal de vreugde van de Koning en Zijn bruid zijn wanneer zij elkaar zullen gaan ontmoeten. Zolang van elkaar gescheiden. Wat een ontmoeting, wat een vreugde. Iets daarvan lezen we natuurlijk in het Hooglied.
Tsja, dan zal het werkelijk zo zijn wat er staat in de verzen zoals we die gelezen hebben:

Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen;
de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir

Dat is nog eens een bruiloft! Wanneer de Bruidegom uit Zijn paleis zal komen en de Bruiloft van Het Lam zal plaatsvinden. Wanneer Hij Zijn Koningschap over deze wereld zal aanbreken en Zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden. Of met andere woorden, wanneer we zijn heerlijkheid met onze eigen ogen zullen zien.

Kom, zie je ook zo uit naar dit geweldige bruiloftsfeest?

Hij komt! Als ik goed luister, hoor ik Zijn voetstappen al.

Hij komt!

 

Muziek

Opwekking 534 - Jezus, Gods Heerlijkheid verschijnt

Liedtekst

Jezus
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
De Zoon van God
Zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

 

(Refrein)

En zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn
Hij zal heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus.
Zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
Aan ons getoond.
Jezus,
Beeld van Gods heiligheid;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב