Psalm 45 vers 7
25/10/2019

Psalm 45 vers 7

Passage: Psalm 45 vers 7

Psalm 45 vers 7

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;
de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

 

Overdenking

Het gaat er bij de Heere God niet om dat wij naam maken

Jezus heeft het vaak tegen Zijn discipelen gezegd, dat zij hun trots naast zich neer moeten leggen.

Zijn we ons bewust dat Hij zegt: Laat de kinderen tot Mij komen?

Wij proberen ons vaak op te poetsen, ons beter voor te doen, bij God en mensen in een goed blaadje te komen. Maar de Heere God vraagt dat helemaal niet van ons.

We zijn bij Hem welkom zoals we zijn. Als een kind. Zonder overwegingen, Zonder bijbedoelingen. Zonder opsmuk. Gewoon eerlijk en oprecht.

Alle ballast er af. We mogen gewoon naar Hem toekomen en met Hem wandelen zoals we zijn. Eerlijk en oprecht. Wat een verlossing kan dat voor je zijn!

Als we dan in dit vers het woord ‘troon’ lezen, gaat het daar niet uitsluitend om de  status van God, maar ook om het aspect van regeren.

De manier waarop Hij je leven wil leiden. Dat brengt mij bij de vraag wie er op de troon van mijn leven zit. Door wie ik mij vandaag wil laten leiden en regeren. Dat kan van alles en nog wat zijn. Mijn werk? Mijn geld? Mijn status? Mijn huis? Mijn kinderen? Mijn vrouw?

Allemaal goed en wel, maar wanneer God niet op de eerste plaats in je leven staat, wanneer Hij het niet voor het zeggen heeft, heb je de boodschap van het Evangelie gemist. God zegt in Exodus heel duidelijk tegen het volk dat Hij geen andere goden naast Zich duld. Hij en Hij alleen wil op de eerste plaats van ons leven zitten. Op de troon van uw, jou en mijn leven.

Da’s heel radicaal. Maar ik kan er niets anders van maken. Hij is een jaloers God.

De troon van God staat voor wat Hij doet ons leven. De scepter van Zijn koninkrijk is de scepter van rechtvaardigheid.

De beslissingen die Hij maakt, de werken die Hij doet, het is alles rechtvaardig. God is niet bezig om Zichzelf een status te geven waarin Hij de God is en wij Hem slaafs moeten dienen.

God zit op Zijn troon om ons lief te hebben, om ons te leiden als een koning.

Maar er is sprake van een nog heel andere laag in deze psalm. Een geweldig profetisch perspectief wat zich hier opent. Waar we met reikhalzend verlangen naar uitzien toch?

Hij komt! Hij komt om de aarde te regeren. Ook al zie je daar misschien nu helemaal niks van. Wat een ellende op deze aarde en in de tijd waarin wij leven. De mensen moorden elkaar uit. De machthebbers van deze eeuw maken zichzelf groot ten koste van anderen. Christenen worden vervolgd als nooit te voren. Het volk  van God, de Joden worden door het oprukkend antisemitisme meer en meer naar huis gedreven. Het prille leven, ongeboren kinderen zijn in de buik van de moeder niet meer veilig. Soms alleen maar omdat ‘we een jongetje willen en een meisje willen’. Ouderen zijn lastig en zouden we eigenlijk niet meer moeten opereren. En ouderen zoeken de dood omdat de kwaliteit van het leven afneemt.

Maar in dit alles verliezen we de moed niet. Want zij die Hem op de troon van hun leven hebben zitten. Verwachten samen met Zijn volk een stad die fundamenten heeft, welks Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Hij bestijgt straks de troon… Zijn troon… Niet uitsluitend geestelijk… Maar letterlijk! Niet voor even om de zaak hier recht te zetten op deze aarde, maar zoals het vers zegt:

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Wat een geweldig vooruitzicht! Wanneer Zijn Koninkrijk is aangebroken zal alle onrechtvaardigheid verdwenen zijn. Alle tranen gewist. De dood zal niet meer Zijn. Hij zal regeren vanuit Sion.

Wat een geweldig rijke woorden: Hij, niet alleen op de troon in je leven vandaag, morgen en overmorgen. Maar voor altijd.

Maar ook, wat een geweldig rijke woorden: Hij straks op de troon in deze wereld voor eeuwig en altijd.

Muziek

Er is een dag

 

Tekst

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב