Psalm 45 vers 11-14: Over toewijding gesproken
29/10/2019

Psalm 45 vers 11-14: Over toewijding gesproken

Passage: Psalm 45 vers11-14

Psalm 45 vers 11-14: Over toewijding gesproken

Luister, dochter, en zie, en neig uw oor:
vergeet uw volk en het huis van uw vader.
Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid;
omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.
De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk;
de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen.

 

Overdenking

G’d vraag in de verzen die we met elkaar gelezen hebben toewijding van Zijn volk, van Israel. Hij noemt haar hier in deze verzen Zijn dochter.

Hij verlangt van Zijn volk dat zij zicht niet zozeer richten op elkaar als volk, als natie, iets wat we vandaag-de-dag binnen het Jodendom wel dien. Maar Hij vraagt hen zich te richten op Hem. Io Hem alleen.

En Hij verbindt er ook een geweldige belofte aan, want zegt Hij: Wanneer je je voor Mij buigt dan zal de dochter van Tyrus komen bepakt en bezakt met geschenken en de rijken onder het volk zullen proberen je gunstig te stemmen. Dat is nog eens een belofte!

G’d vraagt van Zijn volk een toewijding die boven elke andere toewijding gaat. Zij kunnen nog zo gepassioneerd zijn over allerlei rituelen, gewoonten en het werk wat zij voor G’d doen, maar laten we ook eerlijk zijn, het is voor een groot gedeelte in de tijd waarin wij nu leven, nog steeds buiten Yeshua, buiten Jezus om

Maar, zo lezen we hier, er zal een tijd komen dat ook zij zich zullen buigen voor Koning Jezus. En wat zal er dan een geweldige tijd aanbreken! Ze zullen overladen worden met geschrenken van over de hele wereld! Wat een geweldig contract met de tijd waarin Israel nu leeft, waar antisemitisme hand over hand toeneemt!

Maar er ligt ook een oproep voor ons in deze verzen.

Jezus vraagt van ons vandaag de dag eveneens een toewijding die boven elke andere toewijding gaat. We kunnen zo gepassioneerd zijn over onze hobby of je werk of je gezin of je vrouw of je man of je kerk of de gemeente waar je elke Shabbath of zondag komt.

Maar een vraag die je maar eens voor jezelf zou moeten beantwoorden is: Hen je ook zo’n toewijding voor Jezus. Of sterker nog: Staat hij werkelijk boven alles en op nummer 1 in je leven?

Want laten we eerlijk zijn, we kunnen gepassioneerd raken door van alles en nog wat, maar als we Hem niet op de eerste plaats zetten in ons leven, missen we de boot en hebben we de boodschap van Zijn Woord niet begrepen. En natuurlijk, aandacht voor een hobby, je werk, je vrouw, je man, de kerk, de gemeente, allemaal goed om daar aandacht aan te schenken en het een plek te geven die het verdient, maar als Hij er niet bij is…

We hebben met een jaloers God te maken. Hij zegt: Geen andere goden boven Mij. Vergeet Mij niet..

Zoals hier in deze verzen de dochter haar hele leven opgeeft om haarzelf aan de koning te geven zo vraagt G’d ook aan u, jou en  mij om ons leven helemaal aan Jezus geven.

Toewijding gaat verder dan naar de gemeente gaan en jezelf christen noemen. Bij toewijding komt Jezus op de eerste plek te staan.

Is Jezus de Enige die echt belangrijk is in je leven?

Het probleem is dat wij God niet kennen zoals in dit vers wordt beschreven. De heerlijkheid, de majesteit waarmee Hij zich omringt. Hij is God, de hoogste, boven alles, de alpha en de omega.  Hij is echt het einde…. Als je begrijpt wat ik bedoel.

En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar op het moment dat wij ons dat realiseren zal onze toewijding zoveel groter zijn.

Ik moet denken aan  mensen die fan zijn van een bepaalde voetbalclub. Ze verzamelen alles, ze bezoeken alle wedstrijden en ga zo maar door. En sommigen gaan zelf zo ver dat zij elke tegenstander haten…

Wij dienen een God die zoveel geweldiger is. Toch…..?

Ik moet denken aan de woorden van Paulus, die alles naast Hem schade en drek achtte

Deze verzen zijn naast dat zij een oproep zijn aan Zijn volk Israel, een oproep aan jou en mij om de misschien wat kabbelende leven met de Heere in te leveren en weer vol vuur voor Hem te zijn.

Hij heeft en wil alles geven voor ons, laten wij alles geven voor Hem.

Hij is het waard

Muziek

Ik wil U prijzen

 

Liedtekst

Ik wil U prijzen Heer,
veel meer dan ik doe.
Ik wil U prijzen Heer,
veel meer dan ik doe.
Leren zien op U,
leren luisteren naar U,
ik wil U prijzen.

Vogels in de lucht, zingen daar voor U,
bomen in het veld keren zich naar U.
Ik zing dit lied voor U,
ik hef mijn handen op naar U, mijn Heer.

‘k Wil van U houden Heer,
veel meer dan ik doe.
‘k Wil van U houden Heer,
veel meer dan ik doe.
Leren zien op U,
leren luisteren naar U,
‘k wil van U houden.

Vogels in de lucht, zingen daar voor U,
bomen in het veld keren zich naar U.
Ik zing dit lied voor U,
ik hef mijn handen op naar U, mijn Heer.
Ik wil U prijzen Heer.


 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב