Psalm 45 -6-: Over het loven van de HEERE gesproken
06/07/2020

Psalm 45 -6-: Over het loven van de HEERE gesproken

Passage: Psalm 45

Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde,
zij gaan het paleis van de Koning binnen.
Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen;
U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.
Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties;
daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

Psalm 45 vers 16 – 18 (6)

Over het loven van de HEERE gesproken
We geloven met heel ons hart dat het volk Israel bij de komst van Jezus de Messias haar plaats zal innemen die haar van eeuwigheid bestemd was. In de verzen die we in de afgelopen dagen gelezen hebben, spraken we meerdere keren over Zijn geweldige komst naar Zijn volk en naar deze aarde.

In de verzen die we vanmorgen lezen we ‘van grote blijdschap en vreugde’ omdat Hij gekomen is tot Zijn volk. Inderdaad er is meer, ja veel meer dan dat Jezus eenmaal voor uw, jouw en mijn zonden gestorven, begraven en opgestaan is. En dat Hij onze zonden vergeven heeft.

Dat is allemaal geweldig en prachtig, maar het heeft allemaal een doel: Het draait allemaal om Zijn eer, zijn heerlijkheid, zijn pracht!

Hij zal komen om de eeuwige Koning te zijn in de lijn van koning David. Hij is gekomen om de enige echte Koning te zijn die voor eeuwig regeert.

Een Koning heeft een volk, nietwaar? En laat dat nu Israel zijn. De HEERE heeft het niet in het grote gezocht, zoals bijvoorbeeld Amerika of China, maar juist dat aller kleinste, nietige volkje, heeft hij verkozen boven alle wereldmachten als Zijn volk.

Zijn volk, in de tijd waar wij in leven noch dagelijks verdrukt, bedreigt, binnen en buiten de landsgrenzen, zal tot Zijn bestemming komen. Waarom? Omdat God het zegt. Daarom. Is dat niet voldoende reden?!

In deze verzen lezen we iets van de geweldige tijd die aanstaand is. Hij is in de dagen waarin wij leven Zijn volk aan het verzamelen. Vanuit alle windstreken worden ze thuis gehaald, met tientallen, met honderden, met duizenden per jaar. Om uiteindelijk Hem als Zijn volk, als Zijn Bruid, Hem welkom te heten.

Woorden schieten mij te kort om uit te drukken wat een geweldige tijd aan zal breken voor Zijn volk dat eeuwenlang vertrapt, verdrukt, ja zelfs vergast is… Let op wat de Heere God daar Zelf over zegt en wat we vanmorgen lezen:

Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde,
zij gaan het paleis van de Koning binnen.
Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen;
U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.
Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties;
daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd

Kan jij het je voorstellen? Ik nauwelijks, maar Hij, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zegt het Zelf. Hij die de hele en de aarde gemaakt heeft, zou dit voor Hem te moeilijk, te ingewikkeld, of voor Hem onmogelijk zijn?

Wat een geweldig profetisch perspectief spreekt uit de woorden die we vanmorgen hebben gelezen. En weet je? Wanneer je G’d kent in je leven, dan ben je daar volledig bij betrokken. Helemaal. Lees maar mee: ‘Daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd’.

Wat een geweldig feest zal dat zijn. Laat ik maar heel eerlijk zijn. In mijn geloofsleven draait het vaak om mij. Hoe ik mij voel, in welke omstandigheden ik me bevind. Of mijn vrienden of familie of mijn kleine nietigheid. Of mijn kennis uit de Schrift en weet ik vaak feilloos de vinger te leggen waar het bij anderen fout zit.

Maar vanmorgen opent zich een heel ander perspectief. Ik mag geloven, weten dat ik op deze aarde geplaatst ben om Hem groot te maken, te loven, te eren. En dat niet alleen, maar met heel Zijn volk. En dat niet alleen voor een poosje, maar eeuwig,

Wat een geweldige toekomst. En weet je, daar mogen we nu, vandaag al mee beginnen. We mogen nu al oefenen.

Kom, zullen we elkaar vanmorgen aanmoedigen? Vanaf vandaag staan niet meer onze situatie, onze omstandigheden, onze verlangens, hoe eerlijk en oprecht ook bedoeld ook centraal in ons leven, maar Zijn lof.

Ons leven wordt vandaag gekenmerkt door het feit dat we hem op het oog hebben, loven en prijzen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Ja voor eeuwig en altijd!

We hebben tienduizend redenen tot dankbaarheid. Het lied daarvan zegt:

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

We gaan er naar luisteren: Tienduizend redenen

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב