Psalm 40 vers 2-11 -7-:  Over een nieuw lied gesproken
26/11/2020

Psalm 40 vers 2-11 -7-: Over een nieuw lied gesproken

Passage: Psalm 40

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

 

Psalm 40 vers 2-11 -7-

Over een nieuw lied gesproken
Vanmorgen wil ik met je stilstaan over het vervolg van de Psalm, waar we lezen:

Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
Met deze woorden begint het nieuwe lied dat de HEERE, de Aanwezige in de mond van David heeft gelegd:

Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,

De eerste keer dat heg Hebreeuwse woord voor ‘welzalig’ in de Bijbel wordt gebruik vond ik verrassend genoeg in het een na laatste hoofdstuk van de Thora, in verband met Israel wanneer zij aan de grens van het beloofde land staan. We lezen daar:

Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!

De HEERE verklaart Zijn volk Israel, als natie, aan de grens van het beloofde land, na nota bene veertig jaar, omgezworven te hebben in de woestijn, welzalig. Israel was gedurende die veertig jaar, om het zo maar eens te zeggen, niet het braafste jongetje van de klas geweest. Het had de HEERE talloze malen op de proef gesteld, verdriet gedaan en verloochend. En toch horen we vandaag: Welzalig bent u Israel. Een paar dagen geleden hebben we nagedacht over Gods gerechtigheid en Zijn barmhartigheid. En we kwamen toen uit dat Gods barmhartigheid groter is dan Zijn gerechtigheid, ondanks dat Hij Zijn gerechtigheid moet uitvoeren. En dan zien we er hier een voorbeeld van dat Zijn barmhartigheid groter is dan Zijn gerechtigheid.

Wat een geweldige positie heeft Israel hier ontvangen:

Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!

De Heere put Zich als het ware uit in woorden om Israel te laten weten wie Hij voor Zijn volk wil zijn.

Maar dan lezen we vandaag in Psalm 40 de woorden van de HEERE, door de mond van David:

Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.

Hetzelfde ‘welzalig’, hetzelfde geluk is jou ten deel gevallen wanneer je je vertrouwen op de HEERE stelt. Ben je daarom zo’n geweldige godvruchtige man of vrouw, zonder vlek of rimpel, zonder zonde? Ben je mal, als je eerlijk bent, weet je wel beter. Ook Israel was niet zo’n voorbeeldig volk tijdens de woestijnreis. Ook jij en ik lopen zij wijze van spreken in dit leven door de woestijn en zijn het vaak niet eens met de weg die de HEERE met ons gaat. Ook Israel deed er veertig jaar over. Dat had veel korter gekund zouden wij zeggen. Waarom maakte Hij toch al die omwegen. Ook bij wijze van spreken in jou en mijn leven? Waarom al die moeite en verdriet? Maar de HEERE noemt je vandaag welzalig, gelukkig.

En weet je waarom? Nou dat gaat precies hetzelfde als bij het volk Israel, zoals we lazen in Deuteronomium 33:

Je bent door de HEERE verlost. Hij is je schild en je hulp, Hij is je majesteitelijke zwaard; daarom zullen je vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en je zult hun hoogten betreden!

En weet je waarom: Zijn barmhartigheid is groter dan Zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid heeft Hij ten uitvoer gebracht op Golgotha om Zijn barmhartigheid aan jou en mij te schenken.

Als dat geen zegen is.

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב