Psalm 40 -2-:  Over vertrouwen gesproken -2-
19/11/2020

Psalm 40 -2-: Over vertrouwen gesproken -2-

Passage: Psalm 40

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Psalm 40 vers 2-11 -2-

Over vertrouwen gesproken -2-
De voorgaande keer hebben de in het kort nagedacht over het vertrouwen van David in het handelen van de Heere. David spreekt in de Psalm zijn verlangen uit naar de HEERE, Zijn God. Hij heeft Hem nodig en roept het naar Hem uit. Hij roept om Hulp, om de Helper.

Wat de reden voor David om de HEERE, de Aanwezige, in zijn situatie er bij te roepen, lezen we niet in de Psalm, maar het gevolg van zijn roepen tot de Heere was:

en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.

De tekst zegt:

Lang heb ik de HEERE verwacht,

Het Hebreeuwse woord voor ‘lang’ heeft de betekenis van ‘samenbinden, verzamelen, geduldig wachten’. Het is alsof David wil zeggen in dit vers: De Heere God heeft mijn roepen, mijn gebeden allemaal verzameld en ik heb geduldig verwacht en toen boog Hij Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.

Ik moet je eerlijk bekennen dat ik vaak een soort instant geloof heb. Wanneer ik tot de Heere roep om hulp in een bepaalde situatie, ik min of meer verwacht dat Hij mij op korte termijn ook zal helpen. Zo in de zin van: Nou, ik heb het bij de Heere neergelegd en nu moet Hij aan de slag. Maar dan vergeet ik natuurlijk dat de Heere niet een soort EHBO’er is. Een Eerste Hulp Bij Ongelukken, maar Habakuk 2 zegt het zo mooi in de Statenvertaling:

zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

En de Herziene Statenvertaling zegt het zo:

Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.

Volhouden dus, want de Heere verzameld al je gebeden. Kijk, weet je wat ons probleem vaak is. Wij lezen in de bijbel vaak de geschiedenissen en de gebeurtenissen achter elkaar en lezen dan heel snel het roepen van tot de Heere, en lezen dan al snel daarachter aan de oplossing. Een goed voorbeeld daarvan is wat we lezen in Jacobus over het gebed van Elia om regen. We lezen daar:

Elía was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.

En dat allemaal in één tekst. Maar we vergeten tussen aanhalingstekens wat er plaatsvond. We lezen dat in 1 Koningen 18:

Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, zevenmaal. En het gebeurde bij de zevendemaal dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei: Ga tegen Achab zeggen: Span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen.

Wat een geweldige geschiedenis eigenlijk, vind je ook niet? Hetzelfde geloof van David, die de Zijn verlossing op zijn hulpgeroep al voorziet in Psalm 40 lezen we hier bij Elia. Want hoe kan het anders dat hij tot Achab zegt, zonder dat er een wolkje aan de hemel is, nota bene al drie en een half jaar: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Wat een onvoorstelbaar geloof. En Elia bad en het ging regenen? Ging het zo?

Helemaal niet. Ook het geloof van Elia werd maximaal op de proef gesteld. Zevenmaal staat er dat hij bad tot de HEERE. Het getal zeven staat ergens voor weet je nog? Wat denk je dat dat gedaan heeft met Elia, dat hij zijn knecht de berg op moet sturen. En dat de knecht tot zesmaal toe moet zeggen: Sorry, maar ik zie niks. Ik weet niet of je wel eens in de omgeving van de Karmel geweest bent, maar ik kan je beloven dat wanneer je een keer de berg opgelopen bent, je behoorlijk moe bent. En dat zeven keer zeg. En elke keer is daar de teleurstelling bij de knecht, en elke keer zal er ook iets zijn bij Elia: Hoe kan dat nou, want God heeft toch mij een woord gegeven dat het zou gaan regenen. Ik was er zo van overtuigd dat de Heere tot mij gesproken heeft. Ik heb zelfs tegen Achab gezegd: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Heere God, zet me niet voor gek bij Achab als een soort leugenaar, want U heeft toch tot mij gesproken? Zeven keer, de weg naar de top van de berg afgelopen, en zes keer met een teleurstellende boodschap… om moedeloos van te worden, en letterlijk voor de knecht om moe van te worden…

Maar dan…

En het gebeurde bij de zevendemaal dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei: Ga tegen Achab zeggen: Span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen.

Mij leert het vanmorgen maar weer eens wanneer ik met al mijn probleempjes en problemen bij de HEERE kom

Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.

Als dat geen zegen is.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב