Psalm 32
19/09/2019

Psalm 32

Passage: Psalm 32

Psalm 32

1   Een onderwijzing van David.
     Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven
     van wie de zonde bedekt is.
2   Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,
     en in wiens geest geen bedrog is.
3   Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
     onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4   Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
     mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.

Sela

5   Mijn zonde maakte ik U bekend,
     mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
     Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
     En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.

Sela

6    Daarom zal iedere heilige tot U bidden
      ten tijde dat U Zich laat vinden.
     Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
     zal hem niet bereiken
     U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
     U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.

Sela

8   Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
     ik geef raad, mijn oog is op u.
9   Wees niet als een paard,
     als een muildier, dat geen verstand heeft.
     Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
     dan kan hij u niet te na komen.
10 De goddeloze heeft veel smarten,
     maar wie op de HEERE vertrouwt,
     hem zal de goedertierenheid omringen
11 Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
     zing vrolijk, alle oprechten van hart!

Overdenking

Deze keer wil ik volstaan met het lezen van de Psalm zoals weergegeven in de basisbijbel waarin de woorden wel heel indringend naar ons toe komen. En ik wil je uitnodigen om de woorden diep tot je te laten indringen. Zij vragen ook om een reactie van jou kant. Luister mee.

Een lied van David, om iets van te leren.

Het is heerlijk
als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan.

Het is heerlijk
als God je heeft vergeven dat je Hem ongehoorzaam bent geweest.

Het is heerlijk
als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent.

Het is heerlijk
als Hij je alles heeft vergeven.

Eerst zweeg ik tegen God over de dingen die ik verkeerd had gedaan.
Maar ik kon er niet meer tegen.
De hele dag schreeuwde ik het uit.

Want dag en nacht voelde ik dat U boos op mij was.
Ik voelde me zo uitgedroogd als een plant in een hete, droge zomer.

Maar tenslotte vertelde ik U
dat ik U ongehoorzaam was geweest.
Ik verborg niets voor U.
Ik vertelde U alles wat ik verkeerd had gedaan.
Toen vergaf U het mij en U deed mijn schuld weg.

Iedereen die van U houdt,
moet naar U toe gaan zolang U Zich nog wil laten vinden.
Zelfs als rampen als een golf over je hun slaan,
zal hen niets gebeuren.

Bij U kan ik me verbergen.
U beschermt me in gevaar.
Ik ben zó blij, dat ik voor U wil zingen.
Want U heeft mij bevrijd.

De Heer zegt: "Ik leer je hoe je moet leven.
Ik geef je raad en Ik ben altijd bij je.

Wees niet zo koppig en eigenwijs als paarden of ezels.
Zij kunnen niet zelf denken.
Zij komen alleen met je mee
als je hen dwingt met een bit en teugels.

Mensen die zich niets van God aantrekken,
hebben heel veel moeilijkheden.
Maar God zorgt voor de mensen die op Hem vertrouwen.

Mensen die leven zoals God het wil,
kunnen juichen over de Heer.
Ze kunnen jubelen en juichen.

Muziek

The Psalm Project - Psalm 32
Psalm 32 Forgiven - Sons of Korah

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב