Psalm 24 -5-: Over de zoon gesproken
25/05/2020

Psalm 24 -5-: Over de zoon gesproken

Passage: Psalm 24


Intocht van de HEERE

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.

Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Psalm 24

Over de zoon gesproken
Over het laatste gedeelte van de Psalm hebben we samen gisteren nagedacht. Maar ik wil hier wat langer bij stil staan. De reden is omdat ik geloof dat we in de dagen waarin we nu leven dicht, heel dicht bij de vervulling van deze profetische woorden leven.
Als je de krant open slaat lezen we als het ware de weeën van deze wereld. Ik ben absoluut geen doemdenker, maar we leven in een tijd waarin oorlog op deze wereld niet afwezig is. Honger, moord, aardbevingen, nauwelijks of niet te blussen branden in grote delen van deze wereld. Letterlijk en figuurlijk. En last but not least een wereldwijde pest die de mensheid terugdringt in hun holen en huizen. En een mensheid die het niet meer weet hoe zij hieruit moet komen.

Maar dit is het einde niet want in het laatste gedeelte van de Psalm lezen we over te intocht van de HEERE, JaHWeH in Jeruzalem, in deze wereld profetisch gezien. Voor David was dit waarschijnlijk de intocht van de tabernakel, wat een groot feest was, een geweldige reden om de poorten van de stad open te doen. De aanwezigheid van God was in de tabernakel, dus werd de HEERE ontvangen in de stad.

Ook hier zien we een voorafschaduwing van dat wat in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Zo mogen we in het Oude- of eerste testament al lezen hoe de grote dag van de HEERE zal zijn wanneer Hij Zijn rijk zal vestigen op de aarde vanuit Jeruzalem. Zo komen Psalm 24 en het boek Openbaringen samen. Gods Woord is een eenheid. Dat blijkt telkens weer. Hij is de Auteur, Hij is de Architect.

De HEERE, staat er, is de Koning der ere, letterlijk gaat het over de Koning van glorie. Dat is Hij, een glorieuze Koning, Hij Die alle lof en eer waard is. Tsja, als Koning Willem Alexander, een gewoon mens van veel en bloed, zoals jou en mij ergens zijn opwachting maakt, zijn alle mensen in een bepaalde stad of plaats waar hij komt in rep en roer. Maar wat een klein beeld is dat wanneer we beseffen wanneer de Schepper van hemel en aarde, de Eigenaar van de hemel en aarde, de Koning van alle Koningen niet alleen een bezoekje brengt aan Zijn Schepping niet alleen maar een bezoekje brengt aan Jeruzalem, maar dat tot Zijn vaste woonplaats, Zijn residentie maakt. Om vanuit Jeruzalem Israel en deze hele wereld, want die is van Hem te regeren.

In 1 Koningen 8:11 lezen we:

Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.

Kijk, dat zegt niet iets, maar alles over zijn heiligheid en heerlijkheid. Dat is de glorie van God, de “Koning der ere”. Dit is Wie Hij is, dit is Wie binnen komt in deze psalm. Dit is wie binnengelaten wordt in de stad. Wat een ontvangst zal dat zijn, wanneer Hij verschijnt op de wolken van de hemel en iedereen, hoor je het iedereen Hem zal zien. In macht en majesteit.

Mozes vroeg in Exodus 33:18:

Toon mij toch uw heerlijkheid!

Dat is de HEERE, de Koning van alle koningen God zal doen, dat is wat God ook deed. De heerlijkheid, de eer, de aanwezigheid van God is het allerbeste dat de mens kan overkomen. Het antwoord van God op de vraag van Mozes, was dat Hij aan Mozes vertelde Wie Hij was, door Zijn Naam uit te roepen.

Dat lijkt een heel rare reactie, maar iemands Naam zei wie die persoon was in de tijd van de Bijbel. Doordat God Zijn Naam uitsprak, liet Hij Mozes toe in Zijn hart en gaf Hij hem inzicht in Zijn heerlijkheid.

In Exodus 34:6-7 lezen we, en laat de woorden eens goed tot je door dringen:

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.”

Dit is Wie God is. Barmhartig, genadig, geduldig, goed, trouw, rechtvaardig. God laat zonde niet onbestraft, maar redt hen die Hem te hulp roepen in hen leven. Dat is de God voor Wie de poorten van Jeruzalem open gaan.

De poort van een stad werd opengedaan om iemand welkom te heten, om iemand binnen te laten. Dat is precies wat we met God mogen/horen te doen. God hoort welkom te zijn in ons leven, in ons hart, in onze gedachten. De poort van je hart en van je leven wagenwijd open te zetten voor Hem. En Hij belooft, dat is wel zeker, dat Hij dan binnen zal komen. Zeker weten!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב